Inne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie podpisał umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowany koszt realizacji tej części programu wyniesie ponad 62 mln złotych, z czego blisko 27 mln (26 557 234,46 zł) wynosi unijne dofinansowanie. Umowę w siedzibie Narodowego Funduszu podpisali: Kazimierz Kujda - prezes zarządu NFOŚiGW oraz Waldemar Gill - prezes zarządu i Ryszard Wójcik - członek zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Inwestycja, która realizowana będzie na terenie miasta Szczecin i gminy Dobra - zakłada przebudowę i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę sieci wodociągowej, modernizację oczyszczalni ścieków Pomorzany, oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Projekt ma na celu kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Szczecinie, a w szczególności poprawę jakości wody w rzece Odra oraz ochronę jej makrofauny.

Realizacja projektu ma się zakończyć do 31 grudnia 2022 roku.

rel, fot. (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter