Żegluga

20 sierpnia 2020 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oddało do użytku interesariuszy zewnętrznych System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM).

Portal to kompletny system zapewniający wszechstronny dostęp do danych przestrzennych gromadzonych przez administrację morską.

Centralnym punktem SIPAM jest relacyjna baza danych GIS, która jest magazynem danych wektorowych, opisowych oraz skanów dokumentów. Dane wektorowe i opisowe są aktualizowane w węzłach lokalnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz urzędów morskich.

Głównym punktem dostępu do danych zgromadzonych w SIPAM jest internetowa aplikacja Geoportal SIPAM. Oprócz standardowych funkcjonalności związanych z wizualizacją i analizą danych przestrzennych zawiera szereg narzędzi dedykowanych dla administracji morskiej.

Udostępnione dane przyczynią się do zwiększenia dostępności zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenia możliwości ponownego ich wykorzystania.

Najbliższe tygodnie zostaną poświęcone na dostrajanie sprzętu i oprogramowania zgodnie z zaobserwowanymi potrzebami użytkowników. Wszyscy zainteresowani postępami projektu mogą je śledzić pod adresem: sipam.gov.pl

Poszczególne części zamówień publicznych zostały zrealizowane przez: SmallGIS Sp. z o.o. - budowa i dostawa dedykowanego oprogramowania; Intratel Sp. z o.o. - dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowo-programowej SIPAM; Opegieka Sp. z o. o w Elblągu - zarządzanie projektem, rozliczenie finansowe i odbiór projektu SIPAM.

rel (MGMiŻŚ)

Mapa z systemu SIPAM
Mapa z systemu SIPAM

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter