Żegluga

Jak informuje portal promy24.com, Brytyjski Urząd ds. Uczciwego Handlu (OFT) skierował do Komisji ds. Konkurencji sprawę nabycia przez Eurotunnel trzech promów i innych aktywów upadłej spółki SeaFrance. Ma ona prowadzić dalsze dochodzenie w tej sprawie.

Obawy związane są z faktem, że połączenie aktywów z tymi posiadanymi przez Eurotunnel może znacznie ograniczyć konkurencję na kanale La Manche. OFT dodało, iż zgromadzone dowody wskazały na to, że przed likwidacją SeaFrance było konkurentem Eurotunnel. Niemniej jednak, ze wszystkich przewoźników działających na kanale, tylko P&O mogłoby stanowić mocniejszą konkurencję dla Eurotunnel.

Nowe połączenie Dover-Calais (obsługiwane przez MyFerryLink należące do Eurotunnel) wprowadziło korzyści dla pasażerów, zwiększając ruch na kanale po tym, jak SeaFrance upadło. OFT utrzymuje jednak, że gdyby nie Eurotunnel, to alternatywny kupiec przejąłby ten interes. Poza tym OFT jest zaniepokojone spadkiem konkurencyjności, w porównaniu z alternatywnym scenariuszem.

Amelia Fletcher, główna ekonomistka OFT, powiedziała, że posiadanie efektywnych i opłacalnych połączeń transportowych między Wielką Brytanią a Europą kontynentalną, jest dla pasażerów i klientów niezwykle istotne. Obawy związane są z tym, iż fuzja może wzmocnić pozycję Eurotunnel na rynku kanału La Manche. Co za tym idzie, ceny mogą pójść w górę. OFT uważa za właściwe, aby Komisja ds. Konkurencji wyraziła szczegółową opinię o fuzji, zapewniając ochronę interesów konsumentów i przemysłu. Raportu można się spodziewać do 14 kwietnia 2013.

Przedstawiciel Eurotunnel stwierdził, że bardzo ważnym faktem jest to, iż Eurotunnel nabył trzy promy, a nie spółkę. Francuski sąd gospodarczy zaaprobował ten ruch. Co do utraty konkurencji, oświadczenie OFT odnosi się do P&O, a dziwnie pomija sprawę DFDS.

Źródło: Promy24.com

Fot. myferrylink.com

1 1 1 1