Żegluga

Prawie 200 uczestników, z 36 krajów, z 4 kontynentów, weźmie udział w Europejskiej Konferencji Nawigacyjnej. To największa w Europie konferencja naukowo-techniczna, a w Polsce organizowana po raz pierwszy.

Hasłem przewodnim spotkania będzie „Nawigacja dla ludzi”. Naukowcy spotkają się Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, w dniach 25-27 kwietnia. Organizatorem jest Europejska Grupa Instytutów Nawigacyjnych (EUGIN). Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP i rozpocznie się o godz. 10:00.

Rozwój technologii doprowadził do zmarginalizowania tradycyjnej nawigacji i astronawigacji na rzecz nawigacji elektronicznej, co stało się podstawą tworzenia nowych rozwiązań, które niejako „przeniosły” nawigację na ląd, a systemy satelitarne stały się niezbędnymi narzędziami pracy nie tylko marynarzy, pilotów czy wojskowych ale także przeciętnych obywateli, stąd też hasłem przewodnim konferencji jest „Nawigacja dla Ludzi”. Bez wątpienia wydarzenie to będzie wspaniałą okazją do wymiany poglądów europejskich środowisk naukowych i technicznych oraz prezentacji innowacyjnych rozwiązań z zakresu nawigacji podczas sesji plenarnych i tematycznych, co niewątpliwie przyczyni się do promocji Polski w Europie i na świecie. Obecnie działalność naukowa cywilnych i wojskowych środowisk nawigacyjnych, tak morskich jak i lotniczych, skupiona jest w Polskim Forum Nawigacyjnym (PNF).  Znaczenie PNF w Europie zostało potwierdzone poproszeniem zorganizowania tej jedynej w swoim rodzaju konferencji. Konferencji największej i najważniejszej dla europejskich środowisk nawigacyjnych.

Europejska Konferencja Nawigacyjna organizowana jest od 1994 roku przez Europejską Grupę Instytutów Nawigacyjnych (EUGIN), każdego roku w innym państwie, jednak dotychczas nigdy w krajach „nowej Unii”. Po raz pierwszy Polskie Forum Nawigacyjne, jako narodowy członek EUGIN zostało poproszone o organizację tej największej europejskiej konferencji naukowo-technicznej właśnie w Polsce. W wystawie zorganizowanej przy konferencji weźmie udział 12 firm z Polski i Europy. Będzie można zobaczyć nowoczesny sprzęt nawigacyjny i zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

Stowarzyszenie Polskie Forum Nawigacyjne zrzesza osoby zajmujące się rozwojem nawigacji, jako nauki i formy praktycznej działalności człowieka na morzu, lądzie, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej. Powstało w drugiej połowie lat osiemdziesiątych początkowo, jako Sekcja Nawigacji przy Komitecie Geodezji PAN, a od 2007 roku  funkcjonuje jako stowarzyszenie. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą. Forum należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytutów Nawigacyjnych (International Association of Institutes of Navigation – IAIN) oraz Europejskiej Grupy Instytutów Nawigacyjnych (European Group of Institutes of Navigation – EUGIN), w ramach którego, wraz z kilkoma innymi członkami EUGIN jest między innymi sponsorem pisma European Journal of Navigation oraz współorganizatorem corocznych konferencji europejskich w cyklu European Navigational Conference. Publikuje również własne czasopismo, naukowe  w języku angielskim (o zasięgu ogólnoświatowym) „Annual of Navigation”, które jest platformą wymiany poglądów naukowych.

źródło: Akademia Marynarki Wojennej - informacja prasowa

1 1 1 1