Żegluga

W 2022 roku inspektorzy ochrony środowiska w ramach swoich uprawnień przeprowadzili kontrole zakładów i statków żeglugi śródlądowej. Sprawdzano zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym oraz w oleju do silników. Przeprowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontrole wykazały uchybienia.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w celu realizacji jednego ze swoich ustawowych obowiązków opracował "Raport z przeprowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej w 2022 r.", w którym znajdują się wyniki kontroli.

Prowadząc w 2022 r. kontrole dotyczące zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska sprawdzali przestrzeganie przez prowadzących instalacje energetycznego spalania paliw. Przeprowadzone zostały w szczególności na podstawie analiz wyników pomiarów emisji do powietrza.

Skontrolowanych zostało 47 instalacji stosujących ciężki olej opałowy zlokalizowanych na terenie 43 zakładów. Inspektorzy Ochrony Środowiska pobrali próbki ciężkiego oleju opałowego do badań. Jak wykazały wyniki, wszystkie skontrolowane instalacje spełniały wymagania określone w rozporządzeniu.

Ponadto, w 2022 r. wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili 118 kontroli zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej. Zgodnie z przepisami zawartość siarki w przeliczeniu na masę, w ciężkim oleju opałowym, nie może być większa niż 1 procent.

W przypadku 60 statków analiza dokumentów wykazała, że zakupione paliwo spełniało wymagania jakościowe dotyczące zawartości siarki. Uchybienia stwierdzono tylko w jednej z pobranych próbek.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy, kto wbrew przepisom stosuje olej do silników żeglugi śródlądowej, niespełniający wymagań jakościowych w ustawie, podlega grzywnie.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska w przypadku jednej kontroli zawiadomił Prokuraturę Rejonową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez armatora, który nie spełniał wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki. Ponadto WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne dotyczące zaprzestania stosowania w kontrolowanym statku, paliwa niespełniającego wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki.

Z treścią raportu można się zapoznać poniżej.

rel (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9735 4.0537
EUR 4.2894 4.376
CHF 4.547 4.6388
GBP 5.004 5.105

Newsletter