Żegluga

Japońskie towarzystwo klasyfikacyjne ClassNK wydało Approval in Principle (AiP; wstępne lub zasadnicze uznanie / zatwierdzenie) dla projektu dużego - o nośności 210 000 ton - masowca zasilanego amoniakiem, opracowanego wspólnie przez armatora Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) i techniczno-przemysłową firmę Mitsui & Co Ltd.

Oczekuje się, że amoniak będzie wykorzystywany jako paliwo okrętowe w celu dekarbonizacji, ponieważ nie emituje CO2 podczas spalania. Konieczne jest jednak zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdyż jak wiadomo, amoniak jest toksyczny dla ludzi i żrący dla materiałów.

ClassNK zaangażowało się w projekty mające na celu stworzenie bezemisyjnych statków wykorzystujących paliwo amoniakalne w zakresie oceny bezpieczeństwa i wydało "Wytyczne dla statków wykorzystujących paliwa alternatywne" jako niezbędny standard w celu zminimalizowania ryzyka związanego ze statkami zasilanymi amoniakiem dla statków, załogi i środowiska poprzez określenie wymagań dotyczących instalacji, kontroli i urządzeń bezpieczeństwa.

MOL i Mitsui wspólnie określiły wielkość i specyfikację statku, a jego zaprojektowanie powierzono firmie Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. ClassNK przeprowadził przegląd tego wspólnie opracowanego projektu zgodnie z częścią C swoich wytycznych i wydał AiP (Approval in Principle) w sprawie weryfikacji zgodności z określonymi wymogami. Ponadto przeprowadzona zostanie ocena ryzyka (HAZID) w celu potwierdzenia, że na etapie projektu podstawowego nie występują niedopuszczalne zagrożenia oraz w celu określenia elementów, które należy uwzględnić w projekcie szczegółowym.

ClassNK będzie nadal wspierać te firmy jako organ certyfikujący i będzie dążyć do zapewnienia odpowiednich standardów dla statków zasilanych amoniakiem dzięki wiedzy zdobytej w ramach współpracy.

Czym jest AiP (zatwierdzenie lub uznanie zasadnicze / wstępne / co do zasady)?

Na wstępnym etapie projektowania lub przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego statku docelowego do realizacji, projekt jest badany w oparciu o obowiązujące przepisy, takie jak konwencje międzynarodowe i zasady klasyfikacji statków, a następnie wydawane jest zatwierdzenie w trybie podstawowym (AiP) jako dowód zgodności z wymaganiami. Zapobiega to również ponownemu opracowywaniu aspektów regulacyjnych w post-procesie, skraca czas badania w momencie rejestracji klasy i może być wykorzystane jako podstawa techniczna do zewnętrznego odwołania statusu projektu.

rel (ClassNK)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.375 4.4634
EUR 4.6524 4.7464
CHF 4.7168 4.812
GBP 5.3164 5.4238

Newsletter