Żegluga

RZGW w Gdańsku informuje, że zlecona została Ekspertyza użeglownienia odcinka Dolnej Wisły. W dniu 8 marca 2021 w RZGW w Gdańsku podpisana została umowa na wykonanie "Ekspertyzy użeglownienia odcinka Dolnej Wisły, na odcinku od m. Siarzewo do ujścia do Zatoki Gdańskiej".

Ekspertyza zostanie wykonana w ramach projektu "Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle od Gniewu do ujścia do Zatoki Gdańskiej" realizowanego przez Zarząd Zlewni w Gdańsku, którego całkowita wartość wyniesie 92 500 000 PLN.

Wykonanie ekspertyzy, zostało zaplanowane w związku z realizacją wymogów Porozumienia AGN zawartego przez Polskę, w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (tzw. Porozumienie AGN).
Jest to podstawowy dokument sporządzony przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ wskazujący na kierunki rozwoju dla sieci dróg wodnych śródlądowych w Europie, którego celem jest: wprowadzenie ram prawnych, które ustalą skoordynowany plan rozwoju i budowy sieci śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu, oparty o uzgodnione parametry infrastrukturalne i eksploatacyjne.

Do zakresu zadania, którego wartość wynosi 239 850,00 PLN należy:

  1. Weryfikacja ostróg przewidzianych do wydłużenia oraz ich rozstawy z lokalizacją dla uzyskania eksploatacyjnej głębokości 2,8 m dla żeglugi.
  2. Weryfikacja wytypowanych ostróg do remontu celem uzyskania IV klasy szlaku żeglownego na odcinku od Siarzewa do ujścia do Zatoki Gdańskiej.
  3. Analiza wpływu wydłużonych ostróg na budowle sąsiadujące (ostrogi i opaski brzegowe) oraz kolmatację pól między nimi.
  4. Analiza wpływu oddziaływania wydłużonych ostróg na zjawiska lodowe zwłaszcza pochód lodu.
  5. Analiza oddziaływania wydłużonych ostróg na przejście fali wezbraniowej.
  6. Wskazanie zakresu niezbędnych potrzeb remontu pozostałych ostróg na odcinku od Siarzewa do ujścia do Zatoki Gdańskiej.
  7. Wskazanie optymalnych parametrów technicznych wydłużonych i remontowanych ostróg dla uzyskania zakładanych parametrów klasy drogi wodnej.
  8. Ocena możliwości uzyskania IV klasy szlaku żeglugowego od Siarzewa do ujścia do Zatoki Gdańskiej a w przypadku braku wskazanie możliwości uzyskania innej klasy.
  9. Wskazanie możliwej do uzyskania głębokości eksploatacyjnej przy zakładanych modyfikacjach zabudowy koryta.
  10. Opracowanie modelu numerycznego koryta rzeki Wisły z wykorzystaniem do wykonania przedmiotowych analiz i symulacji na odcinkach I - od Gniewu do Zatoki Gdańskiej, II- Gniewu do Siarzewa.

Wykonawcą ekspertyzy jest DHI Polska Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, która zobowiązała się opracować ekspertyzę do końca października 2021.

rel (RZGW Gdańsk)

Fot.: RZGW Gdańsk

0 ale to juz bylo w takim MGMiŻŚ
web/gospodarkamorska/jeszcze-w-tym-roku-powinnismy -przystapic-do-porozumienia-agn
08 marzec 2021 : 20:04 marekG | Zgłoś
0 tyle kasy na papier?
To jakiś totalny wałek musi być.
09 marzec 2021 : 19:04 Stena spirit | Zgłoś
+1 ja już znam wnioski
1.poprzedni rząd nic nie robił i są zaniedbania w retencji
2.ten rząd chce to naprawić ale musi zacząć od planu
3 planowanie potrwa do wyborow
3. Jak nas wybiorą znowu, to plan planowania bedzie kontynuowany
11 marzec 2021 : 18:05 Polak | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter