Stocznie, Statki

We wtorek 14 grudnia 2021 r. odbyło się przedświąteczne spotkanie członków Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Głównym tematem były promy zamówione w polskiej stoczni dla polskich armatorów.

Ze względu na utrzymujący się wysoki poziom zakażeń, odbyło się ono w formule on-line. Tematykę spotkania - na życzenie członków Forum Okrętowego - zdominował podpisany 26 listopada br. kontrakt Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego SA na budowę nowych promów ro-pax dla spółki Polskie Promy.

Otwierając spotkanie prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe Adam Ruszkowski krótko omówił działania, które zostały uwieńczone podpisaniem kontraktu. Podziękował całemu zespołowi z Holdingu Remontowa, który brał udział w tym długim procesie, oraz firmom zrzeszonym w Forum Okrętowym, które również współpracowały z GSR w trakcie przygotowywania oferty.

"Podpisanie kontraktu, to bardzo radosny moment dla każdej firmy, ale to już jest za nami i teraz rozpoczęła się wytężona praca - projektantów, planistów, technologów i negocjatorów z potencjalnymi poddostawcami głównych mechanizmów, urządzeń oraz przyszłymi kooperantami. Jednym z warunków, które przesądziły o powodzeniu całego projektu jest bardzo dobra jakościowo dokumentacja projektowa, wykonana przez biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting, które wciąż intensywnie nad nią pracuje. Bardzo leży mi na sercu jak największy udział polskich firm w tym projekcie - poddostawców i kooperantów - w tym członków Forum Okrętowego. Wszyscy musimy jednak pamiętać o tym, że budowa tych promów to przedsięwzięcie komercyjne, a więc konkurencyjna cena i jakość są tutaj parametrami decydującymi przy wyborze oferty" - podkreślił Adam Ruszkowski.

Prezes Adam Ruszkowski podzielił się jeszcze z uczestnikami spotkania następującą, osobistą - jak podkreślił - refleksją:

"Podpisanie tego kontraktu nie byłoby możliwe bez ogromnej pracy, zainicjowanej przez śp. Prezesa Piotra Soykę. To on uruchomił w Holdingu cały proces przygotowań, które doprowadziły do szczęśliwego finału. Realizacja przez nas tego projektu będzie kontynuacją Jego dzieła" - zakończył Prezes FO.

Następnie głos zabrał prezes Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego SA Michał Habina, który również zaczął od podziękowań dla swoich współpracowników za ogrom pracy przygotowawczej, wykonanej przed podpisaniem kontraktu. Poinformował o powołaniu zespołu zadaniowego składającego się z kompetentnych i doświadczonych na wielu zrealizowanych skomplikowanych projektach fachowców, który rozpoczął już intensywną pracę.

W kolejnym wystąpieniu, członek zarządu Remontowa Shipbuilding SA Dariusz Jaguszewski, który kierował przygotowaniem projektu ofertowego promu i uczestniczył od początku w uzgodnieniach technicznych, omówił parametry i funkcje jednostki, tak by członkowie Forum Okrętowego mogli zorientować się - co i w jakim zakresie może być przedmiotem ich oferty.

Podkreślił również, że projekt został opracowany w biurze projektowym Remontowa Marine Design & Consulting przy dobrej współpracy z instytucją klasyfikacyjną DNV, która przeprowadziła proces pre-approval. Obydwu tym firmom podziękował za wkład pracy i zaangażowanie nad tym projektem.

W trakcie dyskusji głos zabierali m.in. prezes DNV Polska Inacio Golebski, który podziękował za ciepłe słowa pod adresem DNV usłyszane od przedmówców i podkreślił jak ważny jest to projekt dla branży okrętowej w Polsce, a także prezes ZinkPower Zbigniew Miodowski deklarujący jak najszerszy udział w tym projekcie.

Spotkanie zakończyło się złożeniem sobie wzajemnie życzeń z okazji Bożego Narodzenia i wyrażeniem nadziei, że kolejne spotkanie odbędzie się już w formule "na żywo".

Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe, tak podsumował spotkanie po jego zakończeniu:

"Było bardzo ciekawe. Rzeczywiście na koniec roku powiało optymizmem dla naszej branży, ciągle jeszcze zmagającej się z efektem pandemii COVID-19. Ogromnie cieszy to, że te innowacyjne jednostki zostaną zaprojektowane od etapu koncepcyjnego i zbudowane przez polski podmiot. Jestem pewien, że ponownie polska myśl techniczna da nam powody do dumy. Promy te przeznaczone są dla polskich armatorów, którzy twardo rywalizują na Bałtyku ze swoimi niemieckimi i skandynawskimi odpowiednikami, i polscy inżynierowie oraz budowniczowie dostarczą im konkurencyjne jednostki. To także ogromna szansa na przełamanie narastającego monopolu Chin w budowie takich jednostek. Na pewno oczy wielu europejskich armatorów będą zwrócone w najbliższych latach na Gdańską Stocznię Remontową i powstające w niej jednostki. To duża szansa na nowe otwarcie dla przemysłu stoczniowego w Polsce - wszyscy jesteśmy pełni optymizmu, co dało się odczuć w trakcie spotkania."

rel (Forum Okrętowe)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.9354 5.0352
EUR 4.8081 4.9053
CHF 5.0276 5.1292
GBP 5.4201 5.5295

Newsletter