kooperacja

"Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego". Konfer...

06 grudzień 2018

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Czy da się im z...