Stocznie, Statki

Przedstawiciele chińskich stoczni prognozują, że silny wzrost liczby zamówień na budowę statków, jaki miał miejsce w pierwszej połowie 2021 r., utrzyma się do końca roku. Ich zdaniem wskazuje to na początek 10-letniego cyklu wzrostowego.

Powodem zapowiadanego boomu w zamówieniach ma być konieczność dostosowywania światowej floty handlowej do nowych przepisów w zakresie dekarbonizacji transportu morskiego. Chińczycy przekonują, że tamtejsze stocznie mają w tym dobrą pozycję ze względu na pracę nad nowymi technologiami i zaawansowanymi technikami produkcji.

- Druga połowa 2021 roku przyniesie wiele nowych zamówień, a globalny roczny wolumen transakcji na nowe statki z pewnością przekroczy 90 mln ton nośności. Dlatego mamy powody by sądzić, że rozpoczął się nowy cykl budowy statków - twierdzi Li Yanqing, sekretarz generalny Chińskiego Stowarzyszenia Narodowego Przemysłu Stoczniowego (China Association of The National Shipbuilding Industry - CANSI)

.

Na poparcie tezy o odwróceniu 10-letniej tendencji spadkowej w przemyśle stoczniowym, wskazuje na siłę wskaźników, takich jak Baltic Dry Index, który odnotował duże wzrosty poziomów, w tym stawek frachtowych za przewozy kontenerów.

CANSI informuje, że w 2021 r. do tej pory w Chinach ulokowano nowe zamówienia na tonaż o łącznej nośności 28,39 mln ton, co stanowiło ponad 40 proc. wszystkich zamówień złożonych w tym okresie na świecie. W pierwszej połowie br. liczba nowych zamówień na statki w tym kraju wzrosła o 19 proc. rok do roku przy jednoczesnym wzroście zleceń na statki z wyższych segmentów rynku. Nowe kontrakty na statki w Chinach stanowiły 51 proc. globalnego udziału, przy średnim miesięcznym poziomie zamawianego tonażu, wynoszącym 6,37 mln ton nośności.

Poziom zamówień na nowy tonaż przekroczył w tym okresie poziom dostaw. W pierwszej połowie 2021 r. chińskie stocznie dostarczyły statki o łącznej nośności 23,18 mln ton w zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych armatorów, co stanowiło ponad 47 proc. wszystkich statków przekazanych w 2021 r.

Uwzględniając nowe i wcześniejsze zamówienia, obecnie portfel produkcyjny chińskich stoczni reprezentuje łącznie 80,96 mln ton nośności. China State Shipbuilding Corp. (CSSC) informuje o dużych wzrostach popytu zwłaszcza na nowe statki kontenerowe.

- Nasze zamówienia na kontenerowce, szczególnie te o pojemności 16,000 i 17,000 TEU, podwoiły się w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku - podkreśla Zheng Wei, wiceprezes stoczni Dalian Shipbuilding Industry Co.

CSSC podało, że do tej pory w 2021 roku zamówienia na kontenerowce dorównały liczbie statków zamówionych w Chinach w całym zeszłym roku.

Z kolei chiński państwowy armator COSCO (China Ocean Shipping Company) informuje o zamówieniach na ponad 20 masowców i kontenerowców, otrzymanych przez swoje stocznie w Nantong i Dalian, działające w ramach spółki joint venture z japońskim Kawasaki Heavy Industries (KHI). Portfel produkcyjny tych stoczni jest zapełniony do początku 2024 roku.

COSCO podkreśla, że w związku z dekarbonizacją żeglugi, chiński przemysł stoczniowy adaptuje nowe rozwiązania w zakresie paliw alternatywnych, w tym silników napędzanych amoniakiem, skroplonym gazem ziemnym, metanolem i wodorem, jak również zaawansowane techniki produkcji.

- Zwiększamy swój udział w produkcji wysokiej klasy statków z zaawansowanymi technologiami. To zapewni chińskiemu przemysłowi stoczniowemu możliwość zmiany specjalizacji i wyprzedzenia konkurentów na globalnym rynku – uważa Chen Jun, dyrektor generalny należącej do CSSC państwowej stoczni Hudong - Zhonghua Shipbuilding.

Jak mówi, w czerwcu i lipcu stocznia ta dostarczyła kilka dużych statków, w tym kontenerowych, zasilanych LNG, które są niskoemisyjne i przyjazne dla środowiska.

- Chińskie statki spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania pro-środowiskowe, co daje nam zdolność adaptacji rynkowej i perspektywy rozwoju – dodaje Chen Jun.

Z kolei Lin Feng, zastępca dyrektora generalnego China Shipbuilding Trading Co. podkreśla, że firma dysponuje 53 zamówieniami na bardzo duże kontenerowce typu ULCV (Ultra Large Container Vessel) o pojemności ponad 15 000 TEU, co stanowi 57 procent globalnych zamówień na ten tonaż.

Jednakże, podobnie jak w przypadku globalnego przemysłu okrętowego, chińskie stocznie skarżą się na rosnące ceny stali jako największe wyzwanie w najbliższym czasie, które miało także ogromny wpływ na rentowność w 2021 roku. Ceny stali, która stanowi ponad 20 procent całkowitych kosztów budowy statku, spowodowały 50 proc. wzrost kosztów produkcji w 2021 roku. COSCO poinformowało, że negocjuje cenę stali kwartalnie, od października 2020 roku.

Mimo to CANSI optymistycznie patrzy w przyszłość. Odblokowanie światowej gospodarki i wzrost wymiany handlowej po pandemii COVID-19, a także zielona transformacja żeglugi w połączeniu z rosnącym popytem na inteligentne, niskoemisyjne i w coraz wyższym stopniu zautomatyzowane statki, stwarzają chińskim producentom tonażu możliwości rozwoju także w nowych segmentach rynku.

GL, z mediów

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter