Rybołówstwo

W wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt rozporządzenia, które określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej m.in. za zaprzestanie działalności połowowej, dywersyfikację działalności rybackiej, inwestycje związane z funkcjonowaniem portów i przystani.

W piątek w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokość tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, objętego Programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Dodano, że projekt rozporządzenia będzie regulować kwestie związane z wdrażaniem programu.

Jak podano w uzasadnieniu projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Funduszu Europejskiego dla Rybactwa.

Priorytet 1. obejmuje następujące działania: Kapitał ludzki, Innowacje, Dywersyfikacja działalności rybackiej, Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, Inwestycje w portach, Trwałe zaprzestanie działalności połowowej, Kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, Gromadzenie danych rybackich, Ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko.

W przypadku realizacji operacji w ramach działania Innowacje, pomoc zostanie przyznana, jeżeli wnioskodawca przedstawił analizę naukową operacji wraz z jej pozytywną oceną przez organ opiniodawczo-doradczy.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Dywersyfikacja działalności rybackiej przyznawana będzie w szczególności "na operacje przyczyniające się do różnicowania dochodów, w tym rozwój nowych działalności zarówno związanych, jak i niezwiązanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym; przebranżowienie działalności; operacje związane ze zmianą asortymentu produktów, z pozyskiwaniem nowych rynków, z pozyskiwaniem nowych dostawców lub z pozyskiwaniem nowych klientów, zwiększające wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz odzysku energii w prowadzonej działalności".

Dodano, że w ramach Priorytetu 1 realizowane będzie również działanie Inwestycje w portach. "Pomoc będzie przyznawana na inwestycje związane z funkcjonowaniem portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani" - podano.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że w ramach Priorytetu 1 będzie również przyznana pomoc na realizację operacji w ramach działania Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Wyjaśniono, że pomoc przyznana może zostać właścicielowi statku rybackiego, służącego do rybołówstwa komercyjnego.

Pomoc ta przyznana może być osobie fizycznej, która: utraciła miejsce pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej, oraz która w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie co najmniej przez 90 dni w roku pracowała na morzu na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej ważnej na dzień złożenia tego wniosku - poinformowano.

Jak podano w uzasadnieniu wysokość pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim wynosi 200 000 zł – w przypadku utraty miejsca pracy nie mniej niż na 60 kolejnych miesięcy od dnia otrzymania rekompensaty.

Pomoc finansowa z Priorytetu 1 będzie mogła być również przeznaczona na realizację operacji w ramach działania Ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko. Wskazano, że "taką pomoc przyznaje się armatorowi statku rybackiego wykonującego rybołówstwo komercyjne za szkody wyrządzone połowom przez ssaki chronione, w formie rekompensaty, w wysokości do 100 proc. wartości poniesionej szkody". 

autorka: Anna Bytniewska

+9 Nie do wiary,,,
że Sinkevicius zaakceptował wypłacenie 100 % rekompensaty w przypadku gdy jedynym śladem po utraconej rybie jest sieć podarta przez fokę .
20 maj 2023 : 04:45 balbin-a | Zgłoś
+29 Minister
Wygląda na to, że minister Ciecióra , człowiek Gowina, właśnie wybrał swoją polityczną przyszłość, a wystarczyło po prostu słuchać rybaków tak jak rolników. Stworzył cały ciąg legislacyjny, który jest dziś materiałem dowodowym a on jest podpisany pod każdym dokumentem.
20 maj 2023 : 06:01 Pisowy | Zgłoś
+25 Ktoś myśli że myśli i rozumie
W mojej opinii kompletny bezsens wprowadzenie 60 miesięcy. Każdy Rybak posiadający dokumenty kwalifikacyjne typu drugi szyper, szyper, mechanik w tych czasach straci ich ważność.
Uważam to za celowe działanie, i zmniejszenie do minimum ilości rybaków w Polsce. Czy na tym ma to polegać?
Pomijając już na bok kwestie pieniężną to 200 tyś zł za okres 5 lat to jest jakieś nieporozumienie i obrażanie prawdziwych godnych, ciężko pracujących rybaków.

Z przymruzeniem oka :)
Cytujac; "co ja sobie za to kupie? Waciki?" a mialo być cytrynka, oliwka, tomato i gorzała.
20 maj 2023 : 22:29 jureks | Zgłoś
+17 Mówisz i masz 1
"Pewną odpowiedzią na to pytanie powinny być środki unijne
na lata 2021-2027 w zakresie floty rybackiej. Część floty będzie
musiała ulec redukcji, ale tu należałoby oczekiwać ze strony
KE, rozsądnego poluzowania obowiązujących przepisów dotyczących złomowania jednostek. W przeciwnym wypadku chęć dostosowania się floty do istniejącej sytuacji, zostanie istotnie
ograniczona. W chwili obecnej Departament Rybołówstwa
jest w trakcie dyskutowania o ostatecznym kształcie naszego
funduszu. "

Zbigniew Karnicki

Wiadomości Rybackie nr. 9-10 2021
21 maj 2023 : 05:56 Zatokowy | Zgłoś
+12 Mówisz i masz 2
"Jasne jest, że w obecnym funduszu nacisk będzie położony na rozwój akwakultury, jako ważnego elementu sektora dostarczającego coraz większe ilości świeżych ryb, nie tylko do przetwórstwa, ale bezpośrednio na nasz rynek. Oczywiście będzie to kontestowane przez sektor połowowy, ale prognozy na najbliższe lata wyraźnie wskazują, że udział
połowów morskich na cele konsumpcyjne będzie ograniczony i rekompensowany importem. Protesty rybaków, jakkolwiek uzasadnione, prawdopodobnie nie przyniosą spodziewanych przez nich rezultatów. Konieczna będzie spokojna merytoryczna dyskusja, szczególnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, aby regulacje na najbliższe lata pozwoliły naw miarę bezbolesne, o ile w ogóle o takim można mówić, dostosowanie floty do możliwości połowowych w kolejnych latach. "
21 maj 2023 : 06:01 Zatokowy | Zgłoś
+20 jureks 10/10
Chodzi o całkowitą likwidację rybaków w Polsce od dawna zaplanowaną z zimną krwią w departamencie, nie można nawet pracować za granicą, likwidację rybaków mają zrobić głupki z rządu PiS w kampani wyborczej. Tak Balcerowicz likwidował rolników w PGRach.
21 maj 2023 : 07:25 Bolo. | Zgłoś
+13 Brudziński i Gróbarczyk przed wyborami
"PiS: rząd dąży do likwidacji polskiego rybołówstwa "
21 maj 2023 : 10:23 Koło Brzegu | Zgłoś
+21 Brudziński i Gróbarczyk przed wyborami
"Sytuacja polskiego rybołówstwa jest alarmująca. Prawo i Sprawiedliwość ma dobry program, aby to naprawić!"

Rybołówstwo pozostaje jednym z podstawowych elementów polskiej gospodarki morskiej. Trudno sobie wprost wyobrazić naszą obecność nad Bałtykiem bez polskich kutrów zakotwiczonych nad brzegiem naszego morza. Po tym zaś, jak rząd Donalda Tuska zlikwidował przemysł stoczniowy, rybołówstwo jest praktycznie jedynie jeszcze funkcjonującą dużą branżą morską w naszym kraju. Obecny rząd z nadzwyczajną konsekwencją dąży do zamknięcia i tej dziedziny gospodarki. Przez ostatnie sześć lat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w gestii, którego leży rybołówstwo, podejmował szereg działań przyczyniających się do upadku branży

Marek Gróbarczyk
21 maj 2023 : 10:28 Koło Brzegu | Zgłoś
+17 Sawicki i Plocke nie likwidowali a rozwijali polskie rybołówstwo
Za rządów PO-PSL w Polsce przybyło ponad 150 łajb rybackich i to jest fakt . Nic tu nie ma do rzeczy to, że zostały one zarejestrowane w celu wyłudzania dotacji.
21 maj 2023 : 12:50 Kbyszek Zarnicki | Zgłoś
+3 Jutro Komisja Sejmowa
Jutro jest Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oglądamy od godziny 13.00, temat - rybackie fundusze unijne na następne 7 lat.
22 maj 2023 : 17:44 Rebok | Zgłoś
+1 komisja
a tam ciągle ci sami urzędnicy, niektórzy to już sie w krzesła nie mieszczą.
24 maj 2023 : 12:28 Bartłomiej Kowalczyk | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.1237 4.2071
EUR 4.4277 4.5171
CHF 4.5592 4.6514
GBP 5.1538 5.258

Newsletter