Rybołówstwo

Projekt zmiany rozporządzenia ws. wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim został opublikowany w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt, jak przekazano w uzasadnieniu, ma wprowadzić kary pieniężne za naruszenie warunków, które umożliwiają stosowanie określonych w rozporządzeniach unijnych wyjątków uprawniających do połowów na 2023 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim i w innych wodach. Projekt określa też kary pieniężne za nieprawidłowe oznakowanie narzędzi połowowych.

W okresie od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia w podrejonach 25 i 26, a w podrejonie 24 – od dnia 15 maja do dnia 15 sierpnia, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (unijnego – PAP) nr 2022/2090, obowiązuje zakaz połowów przy użyciu dowolnego rodzaju narzędzi połowowych. Zakaz został ustanowiony w związku z koniecznością ochrony dorsza w trakcie trwania jego tarła. Od powyższego zakazu ustanowiono szereg wyjątków, określonych w przepisach art. 7 ust. 2 i 4 rozporządzenia nr 2022/2090 – przypomniano.

Jak podano, wyjątki dotyczą operacji połowowych "prowadzonych wyłącznie na potrzeby badań naukowych", unijnych statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 metrów, które prowadzą połowy z użyciem określonych w rozporządzeniach narzędzi (m.in sieci skrzelowych, sieci oplątujących) i przy zachowaniu odpowiednich warunków (m.in. głębokość wody mniejsza niż 20 m).

Wyjątek ustanowiono też m.in. dla unijnych statków rybackich "które w podrejonie 25 poławiają ze stad pelagicznych z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia przez ludzi, używając narzędzi o rozmiarze oczek sieci nie większym niż 45 mm, w obszarach, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 50 metrów – zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe – i których wyładunki są sortowane".

W projekcie zaproponowano ustalenie wysokości kary pieniężnej za prowadzenie połowów niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach na takim samym poziomie, jak za prowadzenie ukierunkowanych połowów dorsza w trakcie zakazu połowów tego gatunku. Zatem dla armatora statku rybackiego o długości równej albo większej niż 10 m będzie to od 12 tys. zł do 50 tys. zł, dla kapitana takiego statku - od 12 tys. zł do 37,5 tys. zł. Dla armatora statku rybackiego o długości mniejszej niż 10 m kara ma wynosić od 12 tys. zł do 30 tys. zł, a dla kapitana takiego statku – od 12 tys. zł do 20 tys. zł.

Jak wskazano, w związku z tym, iż w ustawie o rybołówstwie morskim za brak oznakowania narzędzi połowowych ustanowiono karę w wysokości 3 tys. zł, zaprojektowana wysokość kary za oznakowanie narzędzi połowowych niezgodnie z przepisami rozporządzenia unijnego "jest odpowiednio niższa dla armatora statku rybackiego o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m i armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m".

Zaproponowano, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Istotnym jest, aby jego przepisy zaczęły obowiązywać jak najszybciej, ponieważ zakaz połowów przy użyciu dowolnego rodzaju narzędzi połowowych rozpoczyna się z dniem 1 maja w podrejonach 25 i 26, a w podrejonie 24 – z dniem 15 maja – zaznaczono.

emb/ mk/

+27 Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:
"Układ rybny ARiMR"
17 maj 2023 : 11:11 Henryk Kwinto. | Zgłoś
+43 Kampania wyborcza pod parą.
Premier Morawiecki obiecuje wyborcom 800 plus i darmowe autostrady a jego minister Cieciura w tym samym czasie zastrasza rybaków i podwyższa im kary, który z tych panów jest prawdziwy?
18 maj 2023 : 06:30 Bolo. | Zgłoś
+3 Skąd kasa?
A zastanawiałeś się skąd wezmą kasę na 800+ i autostrady? Trzeba przykręcić śrubę i ściągać mandaty. Uważajcie na drogach...
18 maj 2023 : 17:24 Gryf | Zgłoś
+9 Kasa
a skąd biorą 16 tysięcy miesięcznie na wypłatę dla ministra Ciecióry
19 maj 2023 : 09:42 Jogi | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.1237 4.2071
EUR 4.4277 4.5171
CHF 4.5592 4.6514
GBP 5.1538 5.258

Newsletter