Rybołówstwo

Zwiększenie alokacji środków z programu Rybactwo i Morze na wsparcie obrotu i przetwarzania, aby złagodzić skutki wojny na Ukrainie - zakłada opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt noweli rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak wskazano w uzasadnieniu, projektowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniające rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" ma na celu dostosowanie podziału środków finansowych do zmiany Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Zmiana pozwoli na wdrożenie środków szczególnych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE - chodzi o środki mające na celu "złagodzenie skutków prowadzonej przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie dla działalności połowowej oraz ograniczenie wpływu zakłóceń rynku spowodowanych tą wojną napastniczą na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury".

Rozporządzenie to, jak wskazano, wprowadziło możliwość wykorzystania przez Polskę części niezakontraktowanych środków finansowych PO RYBY 2014-2020 na działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków agresji militarnej Rosji w Ukrainie. Z tego względu zmiana programu operacyjnego polega na realokacji środków na działanie przewidziane w art. 68 "Wspieranie obrotu i przetwarzania - środki dotyczące obrotu".

"Proponowana zmiana alokacji środków finansowych dotyczy kilkunastu działań realizowanych w ramach trzech priorytetów Programu Operacyjnego +Rybactwo i Morze+" - wskazano. Alokację zmniejszono w priorytetach 1 i 2, aby zwiększyć ją w priorytecie 5 (Wspieranie obrotu i przetwarzania).

Jak dodano, projektowane rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu, "co zapewni możliwość sprawnego przekazania beneficjentom, realizującym operacje finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, pomocy przyznanej w ramach programu operacyjnego +Rybactwo i Morze+".

Elżbieta Bielecka  

 
-4 jakaś nadzieja
No wreszcie jakaś nadzieja że wojenne będzie wypłacone ;)
20 listopad 2022 : 10:25 biały kieł | Zgłoś
+8 Aktualny nabór na 5.3 właśnie został ogłoszony
Tylko w państwie z dykty .
Rozporządzenie zmieniające do 5 w trakcie konsultacji od 20.10.2022 ( 433). legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365450/katalog/129 20808#12920808
Zmiana alokacji -5 dni na uwagi od 18.11.2022 ( 442)
A na stronach agencji ogłoszenie o naborze na 20 milionów z 5.3 dla wybranych.
Ktoś to dymi .
20 listopad 2022 : 14:15 Rybacki. | Zgłoś
+29 Korupcja związkowa grup producenckich za unijne pieniądze.
Rano 18 listopada ARiMR ogłasza nabory na grupy producenckie a po południu przychodzi na maile wniosek o opinie w sprawie funduszy dla rybaków, zarządy grup już sparaliżowane, tak to działa od lat. Po drodze tajne spotkanie 3 listopada z Cieciurą i Kowalczykiem.
20 listopad 2022 : 15:57 Boleck | Zgłoś
+43 Oszuści z grup producenckich. Grupy producenckie okradają rybaków
Na podstawie art.305 & 4 k.p.a. zawiadamiam, że w sprawie doprowadzenia w okresie od 2018 do 2022 roku we Władysławowie ul. Portowa w celu osiągnięcie korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci pieniędzy w różnych kwotach poprzez wprowadzenie w błąd poprzez bezpodstawne pobierani9e zaliczek na obsługę projektów unijnych przez Zrzeszenie Rybaków Morskich Organizacja Producentów na szkodę rybaków
05.07.2022 wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 286 & 1 kk
Postępowanie prowadzi sier. szt. Mateusz Bank tel.-47-742-5313 a nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pucku
Jednocześnie informuję, że pokrzywdzonym przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu postępowanie karnego.
20 listopad 2022 : 17:00 Henryk7 | Zgłoś
+6 KPO dla przetwówstwa: 18 listopada – ostatnim dniem ubiegania się o wsparcie na inwestycje w przetwórstwo
18 listopada kończą się nabory, w ramach których osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą wystąpić o środki finansowe na inwestycje w przetwórstwo.
Nabory są prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych.
O wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności można się ubiegać od 17 października 2022 r. Do 16 listopada od mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem w ramach przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu wpłynęły 653 wnioski na ponad 2,26 mld zł. Natomiast rolnicy i rybacy, którzy prowadzą działalność przetwórczą lub chcą rozpocząć prowadzenie takiej działalności, złożyli 161 wniosków na ponad 45 mln zł.
20 listopad 2022 : 15:45 Rybak500 | Zgłoś
+21 Wsłu*****ąc się w głosy rolników
Podczas dzisiejszego briefingu prasowego wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk odniósł się do aktualnych spraw ważnych dla polskich rolników. Wśród nich znalazły się zagadnienia dotyczące wymian pokryć dachowych z azbestem czy pomocy klęskowej dla rodzin rolniczych.
Pomoc klęskowa dla rodzin rolniczych

Wicepremier potwierdził informację, że termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, będzie przedłużony do końca listopada.

– Wsłu*****ąc się w głosy rolników, podjąłem kroki umożliwiające korzystne zmiany zasad naboru: oprócz przedłużenia terminu przyjmowania wniosków ze względu na przeciążenie aplikacji zostanie wprowadzona możliwość przedstawienia innych dokumentów sprzedaży niż tylko faktury – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi.
20 listopad 2022 : 15:47 Rybak500 | Zgłoś
+8 Panowie
Czy trzeba mieć wyplywane 120 dni aby dostać ta pomoc?
20 listopad 2022 : 20:41 Marynarzyk | Zgłoś
+71 Krajowa pomoc de minimis dla rybaków
W związku z dużymi trudnościami w uzyskiwaniu unijnych funduszy na wsparcie polskiego rybołówstwa za wieloletnie zakazy połowów oraz wyjątkowo złą sytuacją firm rybołówstwa przybrzeżnego Stowarzyszenie Polskiego Rybołówstwa Przybrzeżnego sporządziło wzór wniosku o udzielenie pomocy de minimis w wysokości 200 tysięcy euro na jedną firmę rybacką ( rozporządzenie UE 717/2014 z późniejszymi zmianami). Wniosek kierowany jest bezpośrednio do Premiera Henryka Kowalczyka. Wzór wniosku jest dostępny dla wszystkich armatorów i obecnie przesyłamy go drogą mailową do rybaków.
Należy tylko wpisać dane firmy i wysłać go na adres podany na wniosku. Dokument będzie też dostępny na naszej stronie internetowej:

rybacy.com.pl

Artur Jończyk
21 listopad 2022 : 09:52 Darłowo | Zgłoś
+12 BRAWO !!!
Prawidłowo.
Oczywiście nie należy spodziewać się pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku. Co nie zmienia faktu, że będą musieli uzasadnić odmowę.
Wtedy proponuję złożyć do sądu pozew zbiorowy powołując się na rozporządzenie UE 717/2014 oraz powiadomić Unię Europejską.
21 listopad 2022 : 14:20 Pan Kogito | Zgłoś
+21 Niekoniecznie
Wniosek trafi bezpośrednio do premiera Kowalczyka, czyli poza sitwę Cieciury, dobrze też dla pewności powiadomić premiera Morawieckiego.
21 listopad 2022 : 15:30 Rybakk | Zgłoś
-4 Oczywiście
Cytuję Rybakk:
Wniosek trafi bezpośrednio do premiera Kowalczyka, czyli poza sitwę Cieciury, dobrze też dla pewności powiadomić premiera Morawieckiego.

A Minister przekaże to do właściwego departamentu w swoim ministerstwie. Departamentu Rybołówstwa.
Tak działa administracja i taka jest droga służbowa.
24 listopad 2022 : 21:03 Gryf | Zgłoś
+8 Każdy rybak to wie
Rybołówstwem nie rządzą ministrowie tylko patodepartament, który za nic nie odpowiada, nie zmienia to faktu, że to Kowalczyk za wszystko odpowie w swoim czasie.
25 listopad 2022 : 10:14 Ostowy | Zgłoś
-9 Brak slow
Głupota nie zna granic. De minimis w rybołówstwie wynosi 35 000 euro. I grosza więcej. na 3 lata. 200 000 euro to cała pomoc dla firmy ale nie rybackiej tylko całej. Jeżeli rybak ma statek i smażalnie i sklep z bronią to łącznie jako przedsiębiorca może dostać 200 000 euro, ale z tytułu rybołówstwa 35 000 euro!!! Oczywiście jeżeli taką pomoc przewidują przepisy krajowe. U nas nie przewidują. Nie ma pomocy de minimis bo jest program operacyjny tak duży ze mercedesami do kościoła się jeździ. Ludzie nie słuchajcie go! Mnie już kilka razy w błąd wprowadził i wstyd mi było kolegom w porcie w oczy spojrzeć. Napiszecie się wniosków a na koniec wniosek będzie tylko jeden…. Ale piszcie i się przekonajcie sami
21 listopad 2022 : 16:43 Sprawiedliwy | Zgłoś
+34 Oszuści z grup producenckich
Grupy producenckie okradają rybaków
Na podstawie art.305 & 4 k.p.a. zawiadamiam, że w sprawie doprowadzenia w okresie od 2018 do 2022 roku we Władysławowie ul. Portowa w celu osiągnięcie korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci pieniędzy w różnych kwotach poprzez wprowadzenie w błąd poprzez bezpodstawne pobierani9e zaliczek na obsługę projektów unijnych przez Zrzeszenie Rybaków Morskich Organizacja Producentów na szkodę rybaków
05.07.2022 wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 286 & 1 kk
Postępowanie prowadzi sier. szt. Mateusz Bank tel.-47-742-5313 a nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pucku
Jednocześnie informuję, że pokrzywdzonym przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu postępowanie karnego.
21 listopad 2022 : 17:44 Henryk7 | Zgłoś
+14 Sprawiedliwy, 5 dni temu ARiMR robił taki nabór
Rozdział III
1. Wysokość udzielanej pomocy.

Pomoc jest udzielana danemu wnioskodawcy tylko raz w wysokości wnioskowanej kwoty nieprzekraczającej 200.000 zł.

2. Pomoc ma charakter pomocy de minimis i jest przyznawana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Udzielona jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, łączna wysokość:

1) pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie nie może przekroczyć równowartości 30.000 EUR,

2)pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie nie może przekroczyć równowartości 200.000 EUR.

Nabór już zniknął ze stron ARiMR ale zupełnie z innego powodu
21 listopad 2022 : 18:05 Rybacki.. | Zgłoś
-10 Odpowiedz znajdziesz tutaj
Pomoc de minimis udzielana jest w przypadku, gdy ogólna kwota pomocy de minimis, o którą ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą (beneficjent pomocy) łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie trzech lat podatkowych (bierze się pod uwagę dany rok oraz dwa poprzednie lata), nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w odniesieniu do podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego towarów - 100.000 euro.

Dla sektora rybołówstwa udzielanie pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Grzesiu nie wprowadzaj ludzi w błąd!!! Nie siej zamętu. Weź się za uczciwą pracę i nie mydl ludziom oczu.
21 listopad 2022 : 20:12 Sprawiedliwy | Zgłoś
+39 No to
Niech dadzą chociaż 30 tyś eoro.
Połowa pójdzie na długi a za drugą pare miesięcy się przeżyje.
21 listopad 2022 : 21:15 Pan Kogito | Zgłoś
+27 Nie 30 a 300 tysięcy euro, Komisja zwiększa pułap pomocy publicznej
Bruksela 28 października 2022

Pomoc państwa: Komisja przedłuża i zmienia tymczasowe ramy kryzysowe

- Komisja Europejska przyjęła dziś poprawkę do tymczasowych ram pomocy państwa w sytuacjach kryzysowych, aby umożliwić państwom członkowskim dalsze korzystanie z elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wspierania gospodarki w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.
- Przedłuża wszystkie środki określone w tymczasowych ramach kryzysowych do 31 grudnia 2023 r.
Zwiększa pułapy określone dla ograniczonych kwot pomocy do kwoty 250 000 EUR i 300 000 EUR dla przedsiębiorstw działających odpowiednio w sektorach rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury oraz do 2 mln EUR dla przedsiębiorstw działających we wszystkich innych sektorach.
22 listopad 2022 : 08:02 Obserwator. | Zgłoś
-3 Grzesiu pewnie
Tobie bym dał podwójnie nawet. Co mam ci żałować. Pytam się tylko kiedy byles nA sodzie ostatnio? No kiedy? Powiedz nam to! Kiedy w twoich łapach była ryba?
22 listopad 2022 : 13:25 Sprawiedliwy | Zgłoś
-16 ruina
nadchodzi ruina w całej Polsce to myślicie, że kogoś obchodzi, że zlikwidują kilku armatorów? Masowe likwidacje w gastronomii i usługach. Coraz większe bezrobocie w całym kraju, wszystko coraz droższe.... to naprawdę argument, że "kulturowe rybołówstwo" powinno być dotowane daje w łeb. Gdy ludzie zaczną walczyć o to co do gara włożyć bajki o walorach kulturowych łódek na plaży już nie zdadzą egzaminu.
22 listopad 2022 : 09:52 Bartłomiej Kowalczyk | Zgłoś
+12 Gastronomia nie ma unijnych funduszy, mają ciężko.
Rolnicy, rybacy, akwakultura i przetwórstwo ma.
22 listopad 2022 : 15:56 Ostowy | Zgłoś
-5 Jak pelikany
Czytam i przerażenie mnie bierze. Ludzie, Wy łykacie wszystkie bzdury jak pelikany. Nikt z Was nie czyta, nie sprawdza i nie myśli? Wystarczy, że ktoś sobie z czapy wymyśli, że "jakąś kasę dostaniemy", nawet jak to nie ma żadnych podstaw prawnych i jest bzdurą wyssaną z palca, a wszyscy plusują i się cieszą, że "kasa będzie", a potem na spotkaniach pyszczą, że "obiecywali", "zabrali", "okradli", a to wszystko same bzdury z pały wyssane były. Macie jakichś fałszywych proroków, nie mających pojęcia o prawie, zasadach i funkcjonowaniu administracji i Unii, którzy ładują Wam swoje chore, wymyślone chyba przy dużym kielichu bzdury, a Wy w to wierzycie, bo, ja też to rozumiem, chcielibyście, żeby była to prawda. Tylko czy to to to chodzi? Polecam czytać, myśleć, sprawdzać samemu, a nie słuchać szamanów.
23 listopad 2022 : 07:34 Gryf | Zgłoś
+9 To prawda
Patologiczny układ Cieciury nie zapłaci ani grosza, sprawę unijnych funduszy dla rybaków może załatwić wyłącznie silny polityczny nacisk z góry PiSu. Cieciura musi zostać usunięty bo realizuje konsekwentnie program likwidacji polskiej floty, co doprowadzi do przegranej PiSu w wyborach. Celem tego jest też przejęcie unijnych pieniędzy i kwot połowowych dla dużych statków paszowych. Pytanie jest tylko takie, czy Cieciura robi to nieświadomie czy też dostaje za to łapówki ciągnąc PiS do politycznego grobu.
23 listopad 2022 : 07:58 Rybacki | Zgłoś
+26 Pleciesz duby smalone ..
Z rybołówstwo w Polsce odpowiada konstytucyjny minister Henryk Kowalczyk, który jest także wicepremierem, a nie wiceminister odpowiedzialny za czarną robotę .
23 listopad 2022 : 11:29 NowyRybacki | Zgłoś
+2 Poluzuj striny
Halwa wyluzuj. Ile będziesz jeszcze te swoje farmazony tu wypisywał? PiS to PiS tamto. Silny polityk, mąż stanu itd. Uczepiłeś się halwa tego rybołówstwa na którym się nie znasz. Podejrzewam że nigdy w morzu nie byłeś nawet. Jak możesz pisać o przejęciu kwot połowowych przez paszowcow jak większość tych którzy się skasują nie maja kwot pelagicznych!!! Co ty wiesz o rybach! I jeszcze piszesz o ministrze że łapówki? No pięknie kielich za dużo a prokurator już sprawdza ciebie gagatku i o zniesławienie proces leci
23 listopad 2022 : 11:57 Sprawiedliwy | Zgłoś
+21 Minister Ciecióra bierze łapówki?
Jeżeli minister Ciecióra bierze łapówki za likwidację polskich rybaków przybrzeżnych to prędzej czy później zajmie się nim prokuratura, czego nie zrozumiałeś?
23 listopad 2022 : 18:01 Prorok | Zgłoś
-1 Oczywiście
Ale tu padły inne słowa od naszego ichtiologa krajowego.
Bez majątku tylko paka lub grabienie liści w gminie go czeka
23 listopad 2022 : 21:07 Sprawiedliwy | Zgłoś
+8 Dorsz wraca na Bałtyk
W tych dniach napływają dobre wiadomości związane z dorszem. Niedawno mogliśmy napisać, że ICES zaleca zwiększenie kwot o 63 procent na Morzu Północnym i Skagerrak na 2023 rok.

A teraz DTU Aqua może również przekazać dobre wieści o zasobach dorsza - tym razem w Morzu Bałtyckim.

Statek badawczy Dana zaobserwował więcej małych dorszy niż zwykle na Morzu Bałtyckim. Marie Storr-Paulsen, która prowadzi rejs DTU Aqua po Morzu Bałtyckim, mówiTV2 Bornholm.
"Myślę, że to naprawdę dobra wiadomość, ponieważ łowię co roku od 2007 roku. Przez ostatnie kilka lat byłem w stanie opowiedzieć wam, jak to się dzieje, spada i opada. Myślę więc, że to naprawdę miłe i pozytywne, że teraz widzimy, że następuje wzrost" - powiedział Storr-Paulsenw rozmowie z TV2 Bornholm.
Zwiększone ilości dorsza na wschodnim Bałtyku potwierdzają też inne kraje.
24 listopad 2022 : 13:14 GDA15 | Zgłoś
+5 Pięknie
Pięknie, brawo. Bardzo dobra wiadomość, ale chyba nikt nie myśli, że teraz ktoś pozwoli rybakom odłowić te dorsza. Wszyscy będą dmuchać i chuchać, żeby dobrze rosły i się rozradzały, a rybacy, żeby trzymali się od nich z daleka.
24 listopad 2022 : 21:05 Gryf | Zgłoś
+16 Jest i będzie jeszcze piękniej ,,,
gdyż cała UE chroni dorsza dla ruskich, których obecność w ICES-sie została zawieszona i którzy łowią cały rok .
25 listopad 2022 : 07:41 NowyRybacki | Zgłoś
+2 Premier Kowalczyk sypie kolejne pieniądze do rolnictwa, 3 kadencja PiSu pewna
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 listopada 2022 roku w Warszawie, szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk potwierdził informację, że termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zostanie przedłużony do końca listopada.

To nie koniec zmian, bowiem poza przedłużeniem okresu na przyjmowanie wniosków, zostanie wprowadzony przepis pozwalający na skorzystanie z pomocy również rolnikom rozliczającym się ryczałtowo, którzy nie wystawiają faktur ani paragonów za płody rolne wyprodukowane w gospodarstwie, a także np. tych zajmujących się rolniczym handlem detalicznym (RHD).
25 listopad 2022 : 11:05 Rybak500 | Zgłoś
+5 Wzór wniosku o przyznanie pomocy de minimis
W związku z trudnościami w uzyskaniu unijnych funduszy na wsparcie rybaków Stowarzyszenie Polskich Rybaków Przybrzeżnych udostępnia wzór wniosku o wsparcie z pomocy de minimis. Pomoc ta nie była jeszcze nigdy stosowana w polskim rybołówstwie i dlatego powinna być udzielona w obecnej , trudnej sytuacji. Wzór wniosku znajduje się już na naszej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty" . Niezwłocznie rozpoczniemy działania w sprawie rządowego wsparcia dla uzyskania tej powszechnej obecnie w Unii Europejskiej pomocy dla rybaków.

Wniosek znajduje się na stronie:

rybacy.com.pl

Artur Jończyk
28 listopad 2022 : 20:26 Darłowo | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.444 4.5338
EUR 4.6347 4.7283
CHF 4.7065 4.8015
GBP 5.3549 5.4631

Newsletter