Rybołówstwo

Przez dwa najbliższe miesiące zarówno rybacy, jak i wędkarze muszą liczyć się z ograniczeniami połowu dorszy na podobszarach 22-24.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 1 lutego do 31 marca w podobszarach 22-24 statkom rybackim zakazuje się poławiania dorsza przy użyciu włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm lub z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, za pomocą lin dennych, takli poza taklami dryfującymi, węd ręcznych i podrywek (tzw. zakaz narzędziowy).

Od zakazu używania powyższych narzędzi ustanowiono odstępstwo, zgodnie z którym połowy można prowadzić statkami o długości całkowitej poniżej 12 metrów w podobszarach 22-24, w miejscach, w których głębokość wody wynosi mniej niż 20 metrów (zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej). Ponadto, statki te muszą podlegać dodatkowemu monitorowaniu, np. mogą być wyposażone w system monitorowania statków (VMS) lub w równoważny elektroniczny system monitorowania certyfikowany przez organ kontrolny, lub w papierowe dzienniki pokładowe w połączeniu z ustalonymi procedurami inspekcji i nadzoru.

Armatorzy statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 m (a więc również jednostek poniżej 8 m), którzy będą korzystać z powyższego odstępstwa, mają obowiązek cotygodniowego raportowania ilości złowionego dorsza.

Armatorzy stosujący dziennik połowowy w postaci papierowej lub tzw. miesięczny raport połowowy muszą przekazywać te informacje do Centrum Monitorowania Rybołówstwem w Gdyni (CMR) za pośrednictwem właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, w terminach do dnia: 8 lutego br. (za okres 1-7 lutego) oraz 15 lutego br. (za okres 8-14 lutego). W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z tego dziennika przekazuje się bezpośrednio do CMR. Przedłożenie przedmiotowego raportu nie zwalnia z konieczności sporządzenia miesięcznego raportu połowowego. Obowiązek ten dotyczy polskich rybaków od dnia 1 do 14 lutego br. włącznie.

Natomiast, od dnia 15 lutego do dnia 31 marca zakaz stosowany jest łącznie z ustanowionym w polskich przepisach okresem ochronnym dorsza na podobszarach 22-24.

Oznacza to zakaz połowów ukierunkowanych na dorsza (zakaz stosowania narzędzi połowowych służących do połowów ukierunkowanych tego gatunku) przez armatorów polskich statków rybackich. Możliwe jest jednak w tym okresie prowadzenie ukierunkowanych połowów dorszy nie dłużej niż przez 5 dni w danym miesiącu okresu ochronnego przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:

– połów przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 12 m,

– na wodach o głębokości mniejszej niż 20 m.

– cotygodniowe raportowanie wielkości połowów dorsza do CMR, za pośrednictwem właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego w terminach do dnia: 22 lutego br. (za okres 15-21 lutego), 1 marca (za okres 22-28 lutego), 8 marca (za okres 1-7 marca), 15 marca (za okres 8-14 marca), 22 marca (za okres 15-21 marca),  29 marca (za okres 22-28 marca), 5 kwietnia (za okres 29-31 marca). W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z tego dziennika przekazuje się bezpośrednio do CMR. Przedłożenie przedmiotowego raportu tygodniowego nie zwalnia z konieczności sporządzenia miesięcznego raportu połowowego.

Biorąc pod uwagę znikomy wpływ jednostek poniżej 12 m na stado tarłowe dorsza, dozwolony jest połów ryb płaskich narzędziami połowowymi o prześwicie oczka co najmniej 130 mm przez statki o długości mniejszej niż 12 m, na wodach o głębokości większej niż 20 m.

Ograniczenia w połowach będą dotyczyły również wędkarzy, którzy będą prowadzić połowy rekreacyjne na wymienionych podobszarach. Od 1 lutego do 31 marca 2018 r. w podobszarach 22-24, wędkarze mogą zatrzymywać mniejszą liczbę złowionych dorszy. Normalnie na tych podobszarach wędkarze mogą łowić nie więcej niż pięć sztuk dorsza dziennie. W terminie od 1 lutego do 31 marca liczba ta zmaleje do 3 sztuk dorsza dziennie na wędkarza.

Hubert Bierndgarski

+3 chudy dorsz
w skrzynkach na zdjęciu dorsz nie wygląda na chudego. stare zdjęcia?
20 luty 2018 : 18:19 roy | Zgłoś
+3 Nowe zdjęcia są tutaj, cała Polska już o tym trąbi
"Czy Bałtyk powoli umiera?! Ekolodzy nie mają wątpliwości - sytuacja jest dramatyczna zwłaszcza w rejonie polskiego wybrzeża. W naszych wodach prawie nie ma już co łowić! Rybacy pracujący na Zatoce Gdańskiej drżą o swoją przyszłość."

[link usunięty]
20 luty 2018 : 20:10 Koniec | Zgłoś
+1 Bałtyk wymiera
15 lutego w Morskim Instytucie Rybackim doszło do spotkania dotyczącego pogarszającego się stanu zasobów rybnych w Morzu Bałtyckim. W Gdyni o przyszłości połowów debatowali rybacy, naukowcy oraz politycy. Rybacy jednogłośnie alarmowali, że sytuacja jest dramatyczna.

Najgorsze informacje dotyczą dorsza. Fatalna sytuacja dotyczy zarówno liczebności tego gatunku jak i złego stanu wyławianych ryb. Podczas spotkania pojawiło się wiele dramatycznych głosów - To już nie jest ryba tylko skóra i kości - Dziś zatoka jest w stanie agonalnym. Najstarsi Kaszubi nie pamiętają czegoś takiego - informowali zebrani rybacy pokazując wychudzone sztuki dorsza z ostatnich połowów. Wyławiane w Bałtyku ryby mają z głodu zdegenerowane przewody pokarmowe, więc chudną i umierają. Rybacy winą obarczają za to Komisję Europejską, która przeznaczyła – ich zdaniem – środki na niewłaściwe cele.
20 luty 2018 : 20:26 Koniec | Zgłoś
-2 Biznesmen z 13 licencjami
Po co ryba aby dopłaty były, obojętnie za co aby dużo i często.
20 luty 2018 : 21:55 rybak biznesmen | Zgłoś
+1 paszowiec
Następny paszowiec na bałtyku THEMIS długość 63 metry
01 marzec 2018 : 14:34 xyz | Zgłoś
0 stoczniowiec
wybudowany w naucie w lipcu 2017 roku , zobacz podwojne wodowanie
02 marzec 2018 : 12:47 jest wiecej | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter