Prawo, polityka

Na posiedzeniu Rady KIGM w dniu 6 listopada 2018 r. podjęto uchwałę akceptującą treść stanowiska adresowanego do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. trasy Via Carpatia.

Poniżej treść przyjętego stanowiska:

W ostatnich latach zachodzą korzystne zmiany w polskiej gospodarce morskiej. Najlepszym tego przykładem są polskie porty, które odnotowują kilkunastoprocentowe wzrosty przeładunków i mają szansę przekroczyć w 2018 roku granicę 100 mln ton przeładowanych towarów.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej – jako organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze działające w gospodarce morskiej, z ogromnym zadowoleniem odnotowuje wszystkie pozytywne zmiany w niej zachodzące. Z uwagą też śledzi wszystkie zjawiska, które mogą stanowić barierę w dalszym rozwoju gospodarki morskiej.

Jeśli chodzi o polskie porty, to niewątpliwą barierą jest niewystarczająca sieć powiązań komunikacyjnych utrudniająca sprawny dowóz i wywóz ładunków do i z polskich portów.

W tym kontekście, z obawą śledzimy plany związane z budową trasy Via Carpatia. Zdajemy sobie sprawę, że trasa ta jest niezmiernie potrzebna, ma wręcz strategiczne znaczenie dla rozwoju wschodnich obszarów naszego kraju. Jeśli jednak Via Carpatia swój początek będzie miała w Kłajpedzie, a koniec w Salonikach, bez jednoczesnego rozwoju połączeń komunikacyjnych z portami wschodniego i zachodniego Wybrzeża naszego kraju, to głównym jej beneficjentem będzie port w Kłajpedzie, tam bowiem zamiast do portów polskich skierowana zostanie część ładunków. Jego korzyści oznaczać będą zdecydowane zahamowanie rozwoju polskich portów, a co za tym idzie wymierne straty finansowe dla naszego budżetu.

Dlatego też, Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwraca się do Pana Ministra o podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu zdecydowaną poprawę połączeń komunikacyjnych z i do polskich portów, tak aby nie doszło do sytuacji, że polskim oknem na świat będzie Kłajpeda i porty południowej Europy.

rel (KIGM)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.144 4.2278
EUR 4.4519 4.5419
CHF 4.5663 4.6585
GBP 5.1887 5.2935

Newsletter