Prawo, polityka

W dniu 13 września w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, strony pracodawców, strony pracowników, jak również przedstawicie zarządów portów morskich, Związku Małych Portów Morskich oraz rad interesantów portów morskich. Stronę rządową reprezentował Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstw: Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zespół został powołany na wniosek strony pracowników oraz strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego uchwałą Nr 59 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Celem działania Zespołu Trójstronnego jest prowadzenie dialogu społecznego dla godzenia interesów stron, zachowania spokoju społecznego, rekomendowanie i wypracowanie rozwiązań korzystnych dla funkcjonowania sektora portów morskich.

Pierwsze posiedzenie poświęcone było dyskusji nad projektem regulaminu prac Zespołu oraz sprawom organizacyjnym. Związki zawodowe oraz organizacje pracodawców zgłosiły swoje propozycje i uwagi do projektu regulaminu. Mają one zostać poddane dyskusji na kolejnym spotkaniu.

Ponadto, dokonano wyboru współprzewodniczących Zespołu. Funkcję tę ze strony rządowej będzie pełnić minister Marek Gróbarczyk, natomiast ze strony związkowej Jacek Szornak. Ustalono, że strona pracodawców przedstawi kandydaturę współprzewodniczącego na następnym posiedzeniu.

rel (MGMiŻŚ)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter