Prawo, polityka

11 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. zasobów wodnych, w którym wzięła udział Anna Moskwa, podsekretarz stanu, pełniąca funkcję pełnomocnika rządu RP ds. negocjacji porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych. Ze strony białoruskiej obecny był Andriei Khmel, wiceminister zasobów naturalnych i ochrony środowiska Białorusi.

Tematem spotkania były negocjacje ww. porozumienia. Rozmowy dotyczyły aktualnej wersji projektu. W dyskusji obie strony przedstawiły propozycje zmian, które zostały wzajemnie uzgodnione i zaakceptowane. Obecnie rozpoczną się procedury krajowe uzyskania zgody na podpisanie umowy międzynarodowej. Strony zgodnie wyraziły wolę podpisania Porozumienia podczas 8. Spotkania Stron Konwencji ds. ochrony i wykorzystania transgranicznych cieków wodnych i jezior międzynarodowych w październiku br. w Astanie. 

Minister podkreśliła, że dołożymy wszelkich starań, aby podpisanie porozumienia było możliwe w październiku. - Białorusi zależy na szybkim podpisaniu Porozumienia i rozpoczęciu realizacji jego postanowień - dodał minister Khmel. 

Po wieloletniej przerwie w prowadzeniu rozmów pomiędzy Polsą a Białorusią, wznowienie negocjacji ws. współpracy na wodach granicznych nastąpiło w styczniu 2013 r. Zgodę na rozpoczęcie negocjacji umowy międzynarodowej wydał prezes Rady Ministrów. W latach 2016-2017 negocjacje umowy przyspieszyły, dzięki czemu podczas spotkania w MGMiŻŚ udało się uzyskać tekst kompromisowy. Współpraca na wodach granicznych ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego zarządzania gospodarką wodną i osiągania jej najważniejszych celów.

rel (MGMiŻŚ)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter