Prawo, polityka

Rada Miasta poparła jednogłośnie rezolucję w sprawie wniosku Akademii Morskiej dotyczącego zmiany nazwy na Uniwersytet Morski w Gdyni i przyjęła Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. 22 listopada 2017 r. odbyła się XXXVII sesja Rady. Radni obradowali w auli Akademii Morskiej.

Obrady rozpoczęło wystąpienie Rektora Akademii prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego, który poinformował radnych o przyjętej kilka dni temu uchwale Senatu uczelni, wyrażającej wolę zmiany nazwy uczelni z Akademii Morskiej w Gdyni na Uniwersytet Morski w Gdyni. Możliwość zmiany nazwy uczelni, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, wiąże się z koniecznością posiadania przez wydziały co najmniej sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Decyzję o zmianie nazwy podejmuje Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Akademia Morska w Gdyni jako jedna z niewielu uczelni w kraju wiedzie prym w międzynarodowych rankingach dotyczących uczelni wyższych. Niezmiennie od wielu lat klasyfikowana jest na pierwszym miejscu w Europie oraz w pierwszej czwórce światowych uczelni morskich. Tak wysoka pozycja Akademii Morskiej w Gdyni nie byłaby możliwa bez ciągłego rozwoju kadry naukowej,  systematycznej rozbudowy zaplecza naukowo-badawczego m.in. poprzez zakup najnowszych urządzeń, symulatorów etc., a także udziału Uczelni w licznych projektach naukowo-badawczych.

- To historyczny i symboliczny moment, że w trakcie sesji Rady Miasta Gdyni, odbywającej się w Akademii Morskiej możemy się razem cieszyć z bliskiej perspektywy przekształcenia Akademii w Uniwersytet - mówił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Jednocześnie podkreślał, że to dowód prężności Akademii, jej nowoczesności i potencjału, a dla miasta wielki zaszczyt i prestiż. - Akademia, Dar Pomorza, Dar Młodzieży to ikony Gdyni, dlatego rozwój uczelni zawsze będzie nam leżeć na sercu i zawsze będziemy Państwa wspierać w planach rozwoju - zapewniał Prezydent Szczurek, prosząc radnych, by przyjęli rezolucję popierającą zmianę nazwy nazwy Akademii na Uniwersytet. 

Rada Miasta Gdyni z wielką przyjmuje informację o podjęciu uchwały Senatu Akademii Morskiej w Gdyni w sprawie zmiany nazwy Uczelni na Uniwersytet Morski w Gdyni. Doceniając rolę i znaczenie Uczelni dla rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta, w pełni popieramy działania wiodącej uczelni morskiej w kraju w tym zakresie - czytamy w przyjętej jednogłośnie rezolucji.  

Także jednogłośnie Rada Miasta Gdyni przyjęła Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program wskazuje zasady i formy współpracy, a także cele i zadania w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz określa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu. Efektem realizacji wspólnie podejmowanych projektów i inicjatyw jest wzrost aktywności obywateli w kształtowaniu społeczności lokalnej oraz zwiększanie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję.

Ze wszystkimi uchwałami można zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej

Gdynia.pl

+5 Wolne żarty!
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził ostatnio kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydziały AM w Gdyni otrzymały kategorię naukową C (nawigacja), lub B (pozostałe wydziały). Słabo to rokuje proponowanym zmianom nazwy. To była, jest i dalej powinna być szkoła zawodowa, i żadne zaklęcia tego nie zmienią. Jeśli już, to należałobyvraczej zmienić drugi człon obecnej nazwy - zamiast Akademia Morska, powinna brzemieć raczej Akademia Nadmorska. Bo z morzem coraz mniej jej studentów ma cokolwiek wspólnego...
23 listopad 2017 : 22:10 Majami | Zgłoś
+1 Szybkie porownanie
Stosując tak wysoka ocenę Akademii Morskiej w Gdyni chciałbym rownież przypomnieć ze Wydział Nawigacyjny ma kategorie naukową C, co w odróżnieniu od Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW, kierunek nawigacja, który ma kategorie naukową "B"(wyższą), Akademia Morska wypada słabo w swoim najbliższym rewirze. Piszę to ponieważ wydaje mi sie że Nawigacja powinna byc tym priorytetowym akademickim kierunkiem kształcenia studentow, tu chyba klips z Morskim charakterem uczelni nie pomijając oczywiscie mechaników i elektryków, bo to tez bardzo ważne funkcje.
24 listopad 2017 : 09:54 Zdzislaw | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter