Porty, logistyka

Podpisano porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni oraz Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA w ramach zaprojektowania i wybudowania nowych falochronów jako infrastruktury dostępowej do Portu Gdynia.

W podpisaniu porozumienia wzięli udział przedstawiciele Urzędu Morskiego: kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski - dyrektor, Barbara Olczyk - z-ca dyrektora ds. inwestycyjnych i Andrzej Kajut - główny księgowy oraz zarządu ZMPG: Adam Meller - prezes, Jacek Sadaj - wiceprezes oraz Maciej Bąk - wiceprezes.

Decyzją Sejmu z 17 września 2020 r. dokapitalizowano porty morskie kwotą obligacji w wysokości 1 mld zł, w celu zwiększenia kapitału zakładowego portów na budowę strategicznych elementów infrastruktury dostępowej, m.in. falochronów zewnętrznych. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA otrzymał papiery wartościowe w wysokości 673 mln zł.

Środki przeznaczone są na budowę falochronów zewnętrznych, które są elementem niezbędnym dla poprawy warunków nawigacyjnych w Porcie Gdynia. Ich powstanie daje perspektywę na dalszy, dynamiczny rozwój portu, w tym budowę Portu Zewnętrznego.

Urząd Morski w Gdyni będzie pełnił rolę inwestora, zaś Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA. będzie inwestorem zastępczym. Inwestor będzie współpracował z Portem na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, w tym zwłaszcza w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, prowadzeniu postępowań, opracowaniu dokumentacji technicznej inwestycji oraz budowy.
Port odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie oraz wybór wykonawcy inwestycji. Ostateczny termin realizacji inwestycji zaplanowany jest na 31 grudnia 2027.

"Port Gdynia, który w 1923 r. stał się oknem Polski na świat wchodzi w nowy etap rozwoju, będący kolejnym krokiem ku nowoczesności oraz zwiększeniu atrakcyjności i konkurencyjności na rynku usług portowych. Kontynuujemy, można by rzec, przedwojenną tradycję, gdy Urząd Marynarki Handlowej, którego jesteśmy spadkobiercą, pełnił funkcje inwestorskie podczas budowy Portu. Dzisiejsze porozumienie jest kolejnym w ramach naszej współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia. Obecnie jesteśmy w trakcie uatrakcyjniania Portu pod kątem nawigacyjnym, a mianowicie pogłębiania i poszerzania toru podejściowego i przebudowy dwóch główek falochronu głównego - powiedział kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Współpraca pomiędzy podmiotami pozwoli na wykorzystanie doświadczenia i wiedzy w zakresie realizacji podobnych inwestycji. Aktywny udział ZMPG SA już na etapie projektowania, pozwoli na zapewnienie przestrzeni do rozwoju Portu Gdynia w perspektywie wieloletniej.
Ponadto, ważnym skutkiem zaangażowania Portu Gdynia w pracach nad projektem jest koordynacja z innymi strategicznymi projektami realizowanymi w gdyńskim porcie.

"Chcemy kontynuować wizję inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju. Dostosowujemy jakość infrastruktury do rosnących oczekiwań rynku.
Poprzez inwestycje poprawia się pozycja konkurencyjna portu w basenie Morza Bałtyckiego. Co więcej, nowe falochrony staną się osłoną dla całego portu, który jest portem podwójnego przeznaczenia, a ponadto portem o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania polskiej gospodarki. Dzięki realizowanym inwestycjom wzmacniamy rolę Polski w transeuropejskiej sieci transportowej" - mówi Adam Meller, prezes zarządu ZMPG SA.

Budowa nowych falochronów jest komplementarną inwestycją do realizowanych obecnie przez Zarząd Spółki w porcie wewnętrznym. Współpraca pomiędzy władzami portu oraz Urzędem Morskim, jest niezbędna do realizacji strategii rozwoju Portu Gdynia, której kluczowym komponentem jest budowa Portu Zewnętrznego.

Największe obecnie prowadzone zadanie inwestycyjne - pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia jest również inwestycją wspólną, zarówno realizowaną przez ZMPG SA, jak i Urząd Morski w Gdyni. Podzielone jest ono w ten sposób, że od falochronu głównego w stronę zatoki na długości 3714 metrów zostanie pogłębiony tor podejściowy z obecnej głębokości koło 14 m do 17 metrów i z obecnej szerokości 150 metrów do 280 metrów, jak również zostaną przebudowane 2 główki falochronu głównego umożliwiające powstanie przy wejściu głównym do portu głębokości 17 metrów - są to zadania wykonywane przez Urząd Morski w Gdyni.

Jest to element większego, bardziej zaawansowanego projektu - czyli całej infrastruktury hydrotechnicznej od wejścia głównego aż do basenu kontenerowego (Nabrzeża Puckiego), przy których roboty trwają od 3 lat.
Obecnie akwen wewnętrzny ma 13,5 metra, a w ramach zadania wspólnego ZMPG i UMG  będzie pogłębiony do 16 metrów. Niezbędne do jego realizacji było przebudowanie niektórych nabrzeży, do tej chwili wykonano już Nabrzeże Włoskie i Słowackie, a wkrótce rozpocznie się przebudowa Nabrzeża Norweskiego.
Wybudowana została już także nowa obrotnica numer 2, która umożliwi docelowo obracanie statków o długości 400 m.

Pomimo światowego spowolnienia gospodarczego, wynikającego z pandemii, tempo inwestycji w Porcie Gdynia nie zwalnia. W roku 2020 udało się osiągnąć rekordowy wynik przeładunków  ponad 24,6 mln ton. Pomimo ogromnych wyzwań, Port Gdynia, jako jedyny polski port, zakończył go ze wzrostem 2,9% w stosunku do 2019 r. Ważny jest także wzrost przeładunków kontenerów - o 0,9% r/r.

Port Gdynia to węzeł bazowy sieci TEN-T, element korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który jest jednym z kluczowych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej łączących Północ z Południem.

Efektywne wykorzystywanie własnych środków finansowych z przychodów Spółki, jak i tych pozyskanych z funduszy unijnych sprawia, że Port Gdynia prężnie się rozwija. Port Gdynia utrzymuje dynamikę inwestycji, stając się jeszcze bardziej konkurencyjnym, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo żeglugi.

Z nowoczesnej infrastruktury i terminali portu korzystają najwięksi światowi operatorzy żeglugowi, w tym m.in. MSC, Hapag-Lloyd, Unifeeder, Containerships, MacAndrews, Transfennica, Finnlines-Grimaldi, Stena Line.

Stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią mocny argument za rozwijaniem portu gdyńskiego. Strategiczną inwestycją w fazie realizacji jest Port Zewnętrzny. Jako priorytetowe zadanie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA uzyskał akceptację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i został umieszczony w rządowym projekcie Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie - na sztucznym lądzie, wychodzącym poza obecny falochron ochronny.
Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach tzn. wzrost przeładunków do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 roku. Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym obszarem morskim, zwiększy powierzchnię portu o 151 ha oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU.

rel (ZMP Gdynia)

Fot.: ZMP Gdynia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter