Porty, logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdynia, rozumiejąc trudną sytuację podmiotów zajmujących się wykonywaniem morskich rejsów wędkarskich, związaną z wprowadzeniem przez Komisję Europejską zakazu połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego zwraca uwagę, że godziwa obrona własnych interesów przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich wymaga, aby w wyniku podejmowanych w tym zakresie działań nie były naruszane prawa oraz słuszne interesy innych podmiotów.

W tym w szczególności przedsiębiorców funkcjonujących w oparciu o przepisy i wykonujących działalność gospodarczą na terenie Portu Gdynia, jako portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Portu Gdynia pozostaje bez jakiegokolwiek związku z funkcjonowaniem podmiotów trudniących się wykonywaniem morskich rejsów rybackich. Port zwraca uwagę na fakt, iż planowana blokada, która zgodnie z zapowiedziami organizatorów - ma być prowadzona do odwołania, w razie zrealizowania zapowiedzi, w wyniku uniemożliwienia lub opóźnienia ruchu statków wpływających i wypływających z Portu Gdynia, spowoduje powstanie po stronie podmiotów operujących na terenie Portu Gdynia wielomilionowych strat finansowych.

Szkody te obejmą nie tylko rzeczywiste straty poniesione w czasie trwania blokady portu związane bezpośrednio z brakiem możliwości wykonywania zawartych z kontrahentami umów, ale również utracone korzyści w postaci wartości odstąpienia bądź rezygnacji kontrahentów z dalszej współpracy z uwagi na utratę zaufania. Podkreślenia wymaga również to, że przeprowadzenie przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich zapowiadanej blokady portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w tym portu morskiego w Gdyni, spowoduje szkody finansowe dla budżetu państwa, związane z niepobranymi należnościami publicznoprawnymi w postaci podatków i ceł oraz brakiem możliwości osiągnięcia spodziewanych zysków przez spółkę Skarbu Państwa, jaką jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., z tytułu poboru opłat portowych.

Ważna okolicznością jest również fakt, iż Port Gdynia, posiada strategiczne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa. W tym kontekście przypomnieć trzeba w szczególności, że port morski w Gdyni spełnia nie tylko funkcje handlowe, ale również związane z bezpieczeństwem militarnym kraju, a w jego granicach znajdują się infrastruktura oraz jednostki Marynarki Wojennej RP. W związku z tym, planowane przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich działania w postaci blokady tego portu mogą godzić w bezpieczeństwo państwa.

Co więcej w obecnej sytuacji epidemicznej Port Gdynia stanowi jedno z najsprawniejszych przejść granicznych pozwalających na zapewnienie ciągłości łańcuchów logistycznych będących zabezpieczeniem dostaw materiałów niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania Państwa takich jak choćby żywność i środki medyczne. Dość powiedzieć, że transport morski stanowi blisko 90 procent światowego transportu. To pokazuje z jednej strony jak poważne mogą być skutki w przypadku wszczęcia blokady w Porcie Gdynia.

W świetle wszystkich powyższych okoliczności Zarząd Morskiego Portu Gdynia zwraca się do organizatorów oraz podmiotów zamierzających wziąć udział w zapowiadanej blokadzie o rezygnację z tej formy protestu i wybór drogi obrony swych interesów, zgodnej z przepisami prawa i nienaruszającej interesów innych przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze gospodarki morskiej.

rel (Port Gdynia)

-1 Powiało PRL-em
Kuriozalne oświadczenie, w stylu władz PRL. Ludzie są zdesperowani, lekceważenie przez rząd, a port, kontrolowany przez tenże rząd, wyrywa się z czymś takim, mając na uwadze tylko swój własny interes. Nie zdziwiłby się, gdyby armatorzy wkurzyli się teraz jeszcze bardziej..
29 kwiecień 2020 : 08:43 DarekN | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2549 4.3409
EUR 4.634 4.7276
CHF 4.6547 4.7487
GBP 5.2397 5.3455

Newsletter