Porty, logistyka

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, to niekwestionowany lider inwestycyjny w regionie. Od chwili, kiedy jesteśmy w UE, czyli od 2004 roku, dzięki unijnemu wsparciu do końca 2021 roku kwota inwestycji zrealizowanych przez Spółkę w zespole portów Szczecin-Świnoujście przekroczy 2 mld złotych.  

Port, to wielobranżowy węzeł infrastrukturalny i logistyczny, stąd też inwestycje ukierunkowane są na poprawę konkurencyjności zespołu portów Szczecin-Świnoujście oraz zwiększenie wydajności zarządzanej infrastruktury, jak również zagospodarowanie dodatkowych terenów na cele portowe. Część inwestycji jest bezpośrednio związanych z pogłębianiem i modernizacją toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. O ile bowiem pogłębienie samego toru, to zadanie leżące w gestii Urzędu Morskiego w Szczecinie, o tyle przygotowanie nabrzeży do nowej głębokości to zadanie ZMPSiŚ SA. Stąd w zaplanowanym pakiecie inwestycyjnym zakłada się modernizację nabrzeży w rejonie ładunków drobnicowych, a więc Kanał Dębicki oraz ładunków masowych, czyli Basen Kaszubski w szczecińskim porcie. Nabrzeża zostaną przygotowane zarówno do nowej głębokości, jak i do obsłużenia większej masy ładunkowej, która po pogłębieniu toru wodnego z pewnością pojawi się w zespole portów Szczecin-Świnoujście. Efektem tych działań ma być stały wzrost wielkości obsługiwanych towarów oraz pozyskanie nowych inwestorów lokujących swój biznes w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

Już wkrótce swoje oblicze zmieni również terminal promowy w Świnoujściu. Trwa jego rozbudowa, której priorytetem jest transport intermodalny. Projekt objęty jest dofinansowaniem CEF i realizowany w partnerstwie z portem i gminą Trelleborg. W jego ramach zostaną m.in. połączone stanowiska nr 5 i 6 w jedno o długości 294 m, powstanie nowa infrastruktura kolejowa, a także będą przebudowane istniejące tory kolejowe, zostaną wybudowane place postojowe dla naczep, będzie przebudowana galeria pasażerska oraz zostanie zakupiony nowy sprzęt przeładunkowy. Przy terminalu powstanie też nowy parking dla 300 ciężarówek. Także świnoujski gazoport czeka budowa kolejnego stanowiska statkowego do eksportu LNG. Z pewnością krokiem milowym w rozwoju świnoujskiego portu oraz regionu będzie powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

By rozwijać port i zwiększać jego konkurencyjność, należy myśleć przestrzenią, stąd kluczowe dla portu są inwestycje w infrastrukturę dostępową. Także tutaj wiele się dzieje. Modernizowane są ciągi transportowe E-59/C-E59, co stworzy warunki dla rozwoju przewozów intermodalnych. Jest to konieczne, biorąc pod uwagę kluczową rolę transportu kolejowego w polityce transportowej UE i Polski, nowe standardy w technologii przewozu towarów koleją i jednocześnie zwiększający się potencjał przeładunkowy w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

Intensywne działania inwestycyjne toczą się również na drodze S3. Z kolei użeglownienie czeka Odrzańską Drogę Wodną.

Działania podejmowane przez ZMPSiŚ dostrzega rynek. Dowodzi tego przyznana w tym roku nagroda dla "Tego, który zmienia polski przemysł". W uzasadnieniu podano: "Wyróżnienie za działania, które zbudowały pozycję polskich portów na europejskim rynku zaawansowanej logistyki i transportu morskiego. (…) Rekordy odnotowują także porty w Szczecinie i Świnoujściu, co potwierdza trafność strategii stawiania na różnorodność, a jednocześnie wspierania rozwoju polskiej gospodarki i eksportu. Wzrostowi potencjału przeładunkowego zachodniej części wybrzeża towarzyszy rozbudowa infrastruktury logistycznej i transportowej".

Inwestycje w zespole portowym Szczecin-Świnoujście - podsumowanie:

W latach 2004-2015, nakłady poniesione na inwestycje realizowane przez ZMPSiŚ SA, to ponad 800 mln złotych. Nowy plan inwestycyjny zakłada wydatkowanie do roku 2020 ca. 1,3 mld złotych. 

Inwestycje realizowane przez ZMPSiŚ SA:

2004-2006 (wartość inwestycji: 151 mln złotych netto):

 • Baza kontenerowa Ostrów Grabowski w Szczecinie – EFRR (94,1 mln zł),
 • ZCL w porcie w Szczecinie – EFRR (32,6 mln zł),
 • Rozbudowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim – EFRR (21 mln zł).

2007-2013 (wartość inwestycji: 651 mln zł netto):

 • Drogi – FS (57,6 mln zł),
 • Kolej – FS (80,9 mln zł),
 • Nabrzeże w porcie zewnętrznym w Świnoujściu (LNG) – EEPR (182 mln zł),
 • Ewa – FS (35,2 mln zł),
 • Jedynka – FS (92,2 mln zł),
 • Parkingi – FS (49 mln PLN).

Efekty inwestycji:

Nowe nabrzeża: 

 • Szczecin: Fińskie, Przejściowe, Zbożowe, Niemieckie i rampa ro-ro,
 • Świnoujście: nabrzeże dalbowe z falochronem i pomostami do przeładunku LNG w porcie zewnętrznym, nowe stanowisko promowe nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą w Terminalu Promowym w Świnoujściu.

Drogi: 

 • prawie 10 km zmodernizowanych dróg w portach w Szczecinie i w Świnoujściu.

Tory kolejowe:

 • 36 km zmodernizowanych torów kolejowych wraz z rozjazdami i nawierzchnią na międzytorzu w portach w Szczecinie i w Świnoujściu.

Miejsca postojowe:

 • 585 nowych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i osobowych w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. Ponadto wykonano: place manewrowe, zaplecza socjalne na parkingach, budynek monitoringu oraz doprowadzono media.

2014-2020 (wartość inwestycji ca. 1,3 mld złotych):

 • Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego - 271,4 mln zł / 2020-2023
 • Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego - 376 mln zł / 2020-2023
 • Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego - 238,6 mln zł /2019-2021
 • Eliminacja "wąskich gardeł" ostatniej mili - budowa parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych w terminalu promowym w Świnoujściu - 59,4 mln zł / 2020-2021
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu - 102 mln zł /2020-2023

Inwestycje zewnętrzne (operatorzy portowi):

 • KGHM Metraco SA (2012) - terminal do przeładunku kwasu siarkowego należący do firmy, o potencjale przeładunkowym 200 tys. ton rocznie.
 • Bunge (2012) i Glencore (2010) - światowi potentaci na rynku rolno-spożywczym, wybudowali w obu portach nowoczesne magazyny płaskiego składowania, przeznaczone przede wszystkim dla importowanej śruty sojowej.
 • Nowy Terminal Kontenerowy przy nabrzeżu Fińskim (2011) - rozpoczęcie działalności.
 • Cronimet GmbH (2014) - nowy terminal do obsługi metali żelaznych i nieżelaznych.
 • Oktan Energy & V/L Sp. z o.o. - terminal do przeładunku paliw płynnych.
 • Szczecin Bulk Terminal (2016) - terminal zbożowy.
 • Fast Terminals (2017) - terminal WOC FT na nabrzeżu Greckim służący do przeładunku i składowania towarów sypkich.

rel (Sekretariat Koordynujący ds. Morskich17+1")

Fragment portu Szczecin
Terminal LNG w Świnoujściu
Fragment portu SzczecinTerminal LNG w Świnoujściu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2549 4.3409
EUR 4.634 4.7276
CHF 4.6547 4.7487
GBP 5.2397 5.3455

Newsletter