Porty, logistyka

Szczecin okazał się portem z wysoką jakością obsługi statków zatrudnionych w przewozach suchych ładunków masowych. W najnowszym raporcie BIMCO gromadzącym wyniki przeglądu terminali masowych w portach świata (Dry Bulk Terminals Vetting Report 2018) najlepiej wypadł Szczecin osiągając niewątpliwy sukces wizerunkowy.  

W raporcie (pełna treść poniżej) zebrano oceny pochodzące ze 144 statków, obejmujące 381 terminali. W 97 % meldunków (ankiet) ze statków porty lub terminale oceniono na poziomie średnim lub wyższym (średnia ocena 3,6 na 5 możliwych punktów). Ogólny wynik jest nieznacznie lepszy niż przed rokiem.

"Myślę, że pod wieloma względami raport pokazuje zadowalającą tendencję wykazywania przez terminale masowe na ogół dobrej jakości - tylko w czterech sprawozdaniach terminale oceniono na złym/słabym poziome" - powiedział Aron Sorensen, szef działu Techniki Morskiej i Regulacji w BIMCO. 

Raport wykazuje, że dobra komunikacja między statkiem a terminalem ma kluczowe znaczenie dla oceny jakości działania portu i jest czynnikiem potwierdzonym w pisemnych relacjach i ankietach od kapitanów statków.

Liczba ankiet nadesłanych do BIMCO wzrosła o 52 % do liczby 916 (raporty z jednego statku mogły dotyczyć więcej niż jednego portu czy terminalu) obejmując liczbę portów podniesioną do 102. Jednak, jak wskazuje BIMCO, raporty pochodzą ze statków małej liczby armatorów, co może częściowo wyjaśniać nieco wypaczony rozkład geograficzny raportu.

"Uważam, że ta informacja jest cenna zarówno dla armatorów, jak i dla portów, ale wciąż nie jesteśmy zadowoleni z liczby ankiet przekazanych nam w związku z tą inicjatywą" - mówi Sorensen. BIMCO chciałoby mieć - w sytuacji idealnej - przynajmniej 1000 statków uczestniczących w badaniu.

Pięć portów, które najlepiej wypadły w najnowszym rankingu terminali masowych BIMCO, to:

1. Szczecin
2. Quebec, Kanada
3. Newcastle, Australia
4. Gladstone, Australia
5. Ciénaga, Kolumbia

W raporcie ujęto porty, których dotyczyło przynajmniej pięć ankiet otrzymanych ze statków. Miejsca w rankingu ogólnym zostały obliczone jako efekt pozycji w poszczególnych rankingach "tematycznych", z których największą wagę przypisano jakości operacji przeładunkowych (loading and unloading), mniejszą - systemowi cumowniczemu i nabrzeżom (mooring and berth arrangements) oraz wymianie informacji (information exchange), a najmniejszą - wyposażeniu terminalowemu (terminal equipment) i usługom innym niż przeładunkowe (services).

Szczecin wygrał w dwóch kategoriach - w wymianie informacji i w usługach, a w pozostałych zajął wystarczająco wysokie pozycje, by zdobyć czołową pozycję w rankingu ogólnym.

Raport BIMCO wykazał poprawiającą się jakość komunikacji między terminalem a statkami, ale ujawnił też, że w niektórych portach odpowiednie umiejętności językowe wciąż stanowią problem.

W ankiecie uwzględniono również gospodarkę odpadami, a liczba statków doświadczających odmowy lub zbyt wysokich cen odbioru śmieci ze strony terminalu czy portu, jest - jak wynika z raportu - nadal zbyt wysoka.
"Wymagane jest od terminali i portów, by sprostały swojej odpowiedzialności i przyjmowały odpady ze statków w rozsądnej cenie" - mówi Sorensen.

Innym powodem do niepokoju było to, że bezpieczne lub jakiekolwiek ustawienie trapów było niemożliwe w 11 % spośród wszystkich przypadków, tym samym ograniczając dostęp na statek. Jest to zdecydowanie niedopuszczalne i należy to traktować jako kwestię bezpieczeństwa.

BIMCO nie wskazuje z nazwy żadnego operatora terminali wśród jakościowych liderów, ale wiadomo, że największą część nabrzeży, na których realizowane są przeładunki suchych ładunków masowych obsługiwana jest w Szczecinie przez Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.

BIMCO, z siedzibą w Bagsværd pod Kopenhagą, jest największym z międzynarodowych stowarzyszeń armatorskich. Jego uczestnicy kontrolują około 65 procent tonażu światowej floty i reprezentują ponad 120 krajów. Poza armatorami są to m.in. także zarządcy statków, brokerzy, agency, etc. 

rel (BIMCO), PBS

Raport BIMCO "Dry Bulk Terminals Vetting Report 2018":

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter