Porty, logistyka

28 grudnia 2018 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisało 11 umów o dofinansowaniu inwestycji PKP SA , PKP PLK SA, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Łączna wartość projektów to ponad 8 miliardów złotych. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 4,5 miliarda.

Środki unijne zostaną przeznaczone na rozwój i budowę 59 dworców oraz modernizację linii kolejowych w Polsce, w tym magistrali kolejowej C-E 65. UE dofinansuje także budowę drogi ekspresowej S7 (odcinek Warszawa – Grójec) oraz pogłębienie toru podejściowego w Porcie Gdynia.

Siedem z 11 podpisanych umów to inwestycje dworcowe PKP S.A. o łącznej wartości ponad 605 milionów złotych. Unia Europejska dofinansuje je kwotą ponad 412 milionów złotych z POIiŚ.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. modernizacja 10 dworców kolejowych w województwie pomorskim (Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Prabuty, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Szymankowo, Tczew), mazowieckim (Pomiechówek) i warmińsko-mazurskim (Susz) znajdujących się na odcinku Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna Osobowa.

Zakres inwestycji obejmuje: budowę dworca systemowego w nowej lokalizacji (Pomiechówek), rozbiórkę istniejącego i budowę nowego dworca systemowego (Pruszcz Gdański), przebudowę i modernizację istniejących obiektów (Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Prabuty, Pszczółki, Szymankowo, Tczew i Susz).

Dworzec Gdańsk Oliwa i Gdańsk Wrzeszcz są położone przy linii kolej nr 202, pozostałe dworce – przy linii nr 9. Wszystkie dworce, objęte projektem, są usytuowane przy liniach kolejowych wchodzących w skład korytarzy sieci bazowych TEN-T:

Z kolei na linii kolejowej 213 projekt zakłada modernizację lub budowę 11 dworców kolejowych w województwie pomorskim w miejscowościach: Chałupy, Hel, Jastarnia, Jurata, Kuźnica (Hel), Mrzezino, Puck, Reda, Swarzewo, Władysławowo i Żelistrzewo. Zakres inwestycji obejmuje: budowę nowego dworca systemowego (Chałupy, Żelistrzewo), rozbiórkę istniejącego i budowa nowego dworca systemowego (Jurata), przebudowę i modernizację istniejących obiektów (Hel, Jastarnia, Kuźnica, Mrzezino, Puck, Reda, Swarzewo, Władysławowo)

Projekt ten będzie realizowany do końca 2021 roku.

Ostatnią z 11 umów o dofinansowanie podpisali Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT oraz Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Inwestycja, dzięki której Port Gdynia będzie mógł obsługiwać jednostki o parametrach Baltimax, uzyskała 273 mln zł dofinansowania. Obejmuje pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia (etapy I i III) oraz przebudowę nabrzeży (etapy II i III). Całkowita wartość projektu to prawie 557 mln zł. Projekt składa się z dwóch zadań podzielonych na etapy.

Zadanie 1, to pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia obejmujące przebudowę obrotnicy nr 2 z przebudową Nabrzeża Gościnnego (przebudowa obrotnicy do średnicy 480 m w Basenie IX i przeprowadzenie robót budowlanych wynikających z konieczności przeniesienia doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej, wykonanie wyburzeń i przebudowę obiektów) oraz pogłębianie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia (wykonanie prac pogłębiarskich do rzędnej -16,00 m w Kanale Portowym i akwenach portowych).

Zadanie 2, polegające na przebudowie nabrzeży obejmuje: przebudowę Nabrzeża Indyjskiego (na odcinku maksymalnie do 550 m od Nabrzeża Norweskiego z maksymalnym wyjściem na wodę do 7,5 m i do głębokości technicznej -15,5 m) oraz przebudowę Nabrzeża Helskiego (na całej długości 965 m). Podstawowym celem inwestycji jest umożliwienie zawijania do Portu Gdynia statków o zanurzeniu do ponad 15 m (obecne maksymalne zanurzenie to 13 m), poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.

- Do wszystkich prac w ramach inwestycji podchodzimy profesjonalnie i kompleksowo. Możliwość obsługi statków masowych i kontenerowych o maksymalnych parametrach sprawia, że oprócz prac modernizacyjnych i budowlanych, polepszać będziemy również warunki nawigacyjne – komentuje Adam Meller - prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

- Port Gdynia jest jednym z najważniejszych polskich portów odgrywających jednocześnie znaczącą rolę w transeuropejskiej sieci transportowej. Obecnie zbyt mała głębokość portu ogranicza możliwości obsługi dużych statków i powoduje mniejszą niż możliwa efektywność ekonomiczną przewozów morskich. Ta inwestycja ma więc strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju Portu – zaznaczył Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT.

Projekt będzie realizowany do 31 października 2022 roku.

Do tej pory ze środków własnych Port Gdynia zrealizował większą cześć prac dotyczących powiększenia obrotnicy numer 2 do średnicy 480 m w Basenie IX. Oprócz tego, w drodze postępowania przetargowego, wyłoniony został wykonawca na przebudowę nabrzeży Słowackiego i Włoskiego. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Spółka będzie mogła dalej rozwijać portową infrastrukturę, a tym samym skutecznie realizować przyjętą przez Zarząd ZMPG SA strategię rozwoju oraz Program Rozwoju Polskich Portów Morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

- Chcemy, aby nasz port był bezpieczny, dlatego równolegle dokonywany jest montaż systemu pomiarowego GBAS-RTK, który jest kolejnym krokiem w stronę pełnego wdrożenia najbezpieczniejszego mechanizmu naprowadzania statków na świecie. W ujęciu uniwersalności przeładowywanych towarów, Port Gdynia jest pierwszym w Europie portem z tego rodzaju systemem precyzyjnego wyznaczania pozycji statków z dokładnością do kilku centymetrów - dodaje Adam Meller.

rel (CUPT, Port Gdynia), GL

Fot.: Port Gdynia

Na zdjęciu poniżej: Od lewej: Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT, wiceminister Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Zielińska oraz Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

0 po co kolej?
Modernizacja linii kolejowej na Półwysep Helski to wyrzucanie pieniędzy. Modernizują ją od kilkunastu lat, a służy praktycznie tylko przez dwa miesiące w roku. Poza sezonem jeździ komunikacja zastępcza - jeden autobus który spokojnie mieści wszystkich pasażerów.
31 grudzień 2018 : 08:19 Michał_67 | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.444 4.5338
EUR 4.6156 4.7088
CHF 4.6771 4.7715
GBP 5.3356 5.4434

Newsletter