Offshore

DNV, towarzystwo klasyfikacyjne, a także niezależny ekspert w dziedzinie energetyki i dostawca usług poświadczających i certyfikacji, otrzymał kontrakt od spółek joint venture Equinor i Polenergia SA - MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. na certyfikację morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III.

Projekty te, zlokalizowane w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, mają znacząco przyczynić się do realizacji polskich celów w zakresie energii odnawialnej.

Przy planowanej mocy zainstalowanej 720 MW każda, Baltyk II i Baltyk III będą łącznie generować 1440 MW czystej energii, co wystarczy do zasilenia ponad 2 milionów polskich gospodarstw domowych. Wyprodukowana energia elektryczna będzie eksportowana do polskiej sieci przesyłowej, obsługiwanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Aby zapewnić efektywne działanie, każda farma wiatrowa będzie miała własną podstację morską.

Zakres prac DNV obejmuje dostarczenie certyfikatów dla farm wiatrowych związanych z projektowaniem, produkcją (budową) / instalacją / odbiorem i eksploatacją zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, regulacjami i kodeksami. Jako podlegające certyfikacji zdefiniowane są następujące aktywa: generatory turbin wiatrowych (WTG), morska platforma podstacji, kable międzysystemowe i morskie kable eksportowe.

Wcześniej w bieżącym roku DNV zostało upoważnione przez polskie Ministerstwo Infrastruktury do wydawania certyfikatów dla morskich farm wiatrowych i montażu urządzeń wytwarzających energię elektryczną.

Rozwój morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim jest kluczowym krokiem w kierunku przejścia Polski na bardziej ekologiczną i zrównoważoną przyszłość energetyczną. Projekty te nie tylko przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, ale także mogą stworzyć nowe możliwości zatrudnienia i napędzać wzrost gospodarczy w regionie.

rel (DNV)

Fot.: DNV

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2996 4.3864
EUR 4.5752 4.6676
CHF 4.7453 4.8411
GBP 5.2718 5.3784

Newsletter