Offshore

W Centrum Offshore, inwestycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zakończył się kolejny etap budowy. Dzisiaj, tj. w czwartek, 15 września na budynku zawisła tradycyjna wiecha.

Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Laboratoriów Badawczych Środowiska Morskiego dla Przemysłu Offshore, tzw. Centrum Offshore zlokalizowane jest w bliskim sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Inwestycja składa się z dwóch budynków dwu-kondygnacyjnych połączonych łącznikiem na poziomie pierwszego piętra. W czerwcu przyszłego roku planowane jest jej zakończenie.

Centrum Offshore umożliwi prowadzenie kompleksowych, specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych na potrzeby innowacyjnego przemysłu morskiego. Realizowane będą tam m.in. kompleksowe działania i pomiary na morzu w celu pozyskania nowej informacji o stanie środowiska morskiego i jego zasobach. Informacje te niezbędne są w działalności na rynku paliw, budowy statków, morskiej energetyki wiatrowej czy transportu morskiego.

Chcieliśmy przy okazji podniesienia wiechy, pokazać Państwu, jak ciężką pracę wykonują pracownicy, aby w przyszłości mógł tu przenieść się nasz Instytut Morski (red. lider na polskim rynku offshore w zakresie badań środowiskowych i wykonywania dokumentacji środowiskowej, geofizycznej, geologicznej i geotechnicznej dla inwestycji morskich, szczególnie w odniesieniu do energetyki morskiej), który będzie siedzibą wszystkich osób związanych z technologiami offshore’owymi – mówił dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W uroczystości zawieszenia wiechy udział wzięli m.in. Grzegorz Witkowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego, Grzegorz Wysocki – wiceprezes zarządu PGE Baltica ds. finansowych, Paweł Gajewski– prezes zarządu MEWO SA (partner), Jan Szymański – dyrektor departamentu programów regionalnych Urzędu Marszałkowskiego, Karolina Lipińska – zastępca dyrektora ds. rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Jakub Nagraba – dyrektor Dywizji Budownictwa Ogólnego BUDIMEX SA, Joanna Zielińska – przewodnicząca Rady Uczelni oraz przewodnicząca Rady Miasta Gdynia, Sławomir Kalicki - prezes zarządu spółki Inter Marine i członek Rady Uczelni.

Znajdujemy się w samym centrum Portu Gdańsk. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli uroczyście otworzyć tę placówkę, a jednocześnie zainstalować tutaj nowoczesne laboratoria – mówił rektor.

Morska energetyka wiatrowa nie istniałaby bez kadr. Dzięki konsekwencji i determinacji profesora Adama Weintrita, kadrze naukowej i pracownikom, polskie firmy, jak PGE, PKN Orlen, czy nawet zagraniczne firmy będą miały wykwalifikowane kadry, aby sprostać temu zadaniu, które stoi przed nami i całą Europą, jak zapewnienie obywatelom zielonej energii – mówił minister Grzegorz Witkowski.

Finansowanie na rozpoczęcie inwestycji uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego - to ponad 20 mln zł. Pozostałe kwoty finansowane są z pieniędzy własnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, uzyskiwanych ze sprzedaży kolejnych, byłych budynków Instytutu Morskiego.

W obecnej sytuacji geopolitycznej wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest sięganie do zasobów drzemiących w odnawialnych źródłach energii. Tu na Pomorzu wypatrujemy swoją szansę w morskiej energetyce wiatrowej. Dlatego jako samorząd regionalny już dwa lata temu zainicjowaliśmy powstanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Jej rolą jest wspieranie powstania farm wiatrowych, ale również wspieranie w procesie inwestycyjnym pomorskich przedsiębiorców, jak również wspieranie w procesie inwestycyjnym jednostek naukowo-badawczych i naszych uczelni. To właśnie rektor i Uniwersytet Morski w Gdyni byli jednymi z pierwszych sygnatariuszy naszej platformy. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż to na naszych oczach rodzi się nowa gałąź gospodarki. Samorząd regionalny wspiera wspiera tę inwestycję kwotą około 23 mln zł – mówił Leszek Bonna.

Centrum buduje zespół składający się z doświadczonych osób z długim stażem przy realizacji tego typu obiektów.

Mamy za sobą kilka realizacji tego typu w zakresie funkcjonalności badawczo-rozwojowych. Wiemy z jaką materią mamy do czynienia i staramy się na bieżąco przewidywać to, co może się zadziać, biorąc pod uwagę niestabilną sytuację na rynku. Mimo to, stoimy tu dzisiaj, mamy zakończony ważny etap konstrukcji obiektu, którą symbolizuje wiecha – mówił Jakub Nagraba, dyrektor Dywizji Budownictwa Ogólnego BUDIMEX SA.

Jak dodał, zakończono roboty konstrukcyjne żelbetowe i murowe. Spółka rozpoczęła już realizację prac instalacyjnych wszelkiego typu, mokre wykończeniowe oraz montaż stolarki i ślusarki.

Współpraca z PGE Baltica

W drugiej części uroczystości symbolicznie podpisano umowę pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni a PGE Baltica i firmą MEWO SA. Umowa dotyczyła przeprowadzenia badań środowiskowych dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1.

Elektrownia wiatrowa Baltica 1 to nasz trzeci projekt, który realizujemy. Rozpoczęliśmy od realizacji elektrowni wiatrowej Baltica 3, w kolejności Baltica 2 i na końcu Baltica 1. To pierwsze farmy wiatrowe, o które aplikowaliśmy w 2012 roku. Sprawdzeni partnerzy to Instytut Morski i MEWO SA, konsorcjum wykonujące badania dla morskiej elektrowni wiatrowej Baltica 3 i Baltica 2. Dzisiaj, po ponad pięciu latach zakończyliśmy realizację tych prac – mówił Grzegorz Wysocki, wiceprezes zarządu PGE Baltica ds. finansowych.

Jeżeli chodzi o nasz następny wspólny projekt, czyli badania środowiskowe - to umowa wielomilionowa, ze wszystkimi opcjami opiewająca na niemal 100 mln euro. Miejmy tę świadomość, jaka to jest skala. Jestem pewny, że za trzy lata spotkamy się najprawdopodobniej w tym miejscu, już po zakończeniu prac nad Centrum Offshore i będziemy mówić o finale naszej umowy.

Morska energetyka wiatrowa to przyszłość i potencjał, jaki dzisiaj realizujemy – 3,5 GW na Morzu Bałtyckim. Na chwilę obecną dwa projekty realizujemy z naszym partnerem, doświadczoną firmą Orsted. EWB1, czyli Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 to samodzielnie prowadzony projekt przez Grupę Kapitałową PGE. Samodzielnie, po zdobyciu doświadczenia na rynku offshore’owym, realizujemy te prace z sukcesem – wyjaśniał Wysocki.

Centrum Offshore pomoże rozwojowi local content.

Miejmy świadomość, że to 8 tys. miejsc pracy na każdy 1 GW budowany na Morzu Bałtyckim. To potencjał związany z rozwojem kadry. Uniwersytet Morski w Gdyni wspiera działalność offshore’ową odkąd tak naprawdę rozpoczęliśmy współpracę – dodał wiceprezes zarządu PGE Baltica ds. finansowych.

Centrum Offshore w liczbach

- dwa budynki dwukondygnacyjne o łącznej powierzchni użytkowej 5,5 tys. m2;
- magazyn na urządzenia i sprzęt pomiarowy o powierzchni 440 m2 (wys. 7,5 m);
- powierzchnia laboratoryjna, biurowa, warsztatowa oraz zaplecze socjalne;
- ok 200 stanowisk pracy;
- bezpośredni dostęp do Nabrzeża Wisłoujście o łącznej długości ok. 500 m, z czego 200 m nabrzeża przeładunkowego (20 kN/m2).

Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem szacowana jest na ok. 50 mln zł.

AL

Fot.: Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.9354 5.0352
EUR 4.8081 4.9053
CHF 5.0276 5.1292
GBP 5.4201 5.5295

Newsletter