Offshore

  PGE i Ørsted rozpoczynają przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica), stanowiących najbardziej kapitałochłonną część inwestycji.

Chodzi o jedno z pierwszych zamówień elementów składowych morskich farm wiatrowych w polskim sektorze offshore wind.
Wcześniej, na początku września br. ogłoszono przetarg na lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power, składający się z kablowych linii elektroenergetycznych, stacji elektroenergetycznej oraz linii napowietrznej łączącej stację elektroenergetyczną Baltic Power z systemem elektroenergetycznym (SE Choczewo). Cała inwestycja zlokalizowana jest w gminie Choczewo. Intencją Baltic Power jest wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje tę inwestycję na podstawie umowy EPC. W budowę MFW Baltic Power zaangażowani są partnerzy - PKN Orlen i Northland Power.

Rynek działa w ten sposób i taki jest model biznesowy armatorów czy operatorów statków do instalacji i obsługi morskich farm wiatrowych, że zasadniczo nie przewiduje się budowy statków czy innych specjalistycznych jednostek pływających z przypisaniem tylko do jednego, konkretnego projektu budowy MFW. Nawet, jeżeli już w chwili budowy statku jego armator posiada umowę czarterową lub zamówienie na usługi (z wykorzystaniem tej jednostki pływającej) na konkretnej MFW, to i tak zakłada się eksploatację takiego statku w przyszłości na innych MFW.
Mamy już pierwsze zamówienie jednostki pływającej budowanej i pozyskiwanej specjalnie z myślą o wykorzystaniu przy pracach związanych z instalacją lub obsługą morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku. Chodzi o jednostkę małą i jedynie pomocniczą, nie należącą do kluczowych, najbardziej charakterystycznych czy unikatowych dla branży offshore wind, jest to nieduży wielozadaniowy holownik / jednostka robocza, ale …od czegoś trzeba zacząć.

Ogłoszony właśnie przetarg na generatory turbin jest jednym z największych zamówień realizowanych w ramach procesu zakupowego dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica), o mocy do 2,5 GW, realizowanej w ramach partnerstwa 50/50 przez PGE Baltica z Grupy PGE i Ørsted w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Potencjalni dostawcy, którzy spełnili wymogi formalne i złożyli deklarację o chęci uczestnictwa w przetargu w ramach procesu prekwalifikacji, zostaną zaproszeni do złożenia wiążących ofert.

"Wkraczamy w intensywny okres zakupów dla największej morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku. Postępowania zakupowe będziemy uruchamiać w 2021 i 2022 roku. O skali przedsięwzięcia świadczą liczby: powierzchnia Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (320 km2) jest większa niż powierzchnia Gdańska. Na takim obszarze zostanie umieszczonych około 200 turbin wiatrowych" - mówi Søren Westergaard Jensen, dyrektor ds. rozwoju MFW Baltica z ramienia Ørsted.

"Rozpoczęcie przetargu na generatory turbin wiatrowych to kolejny bardzo ważny krok w harmonogramie inwestycji. Wspólnie z Ørsted przygotowujemy się do przetargów na kolejne komponenty projektu. Równolegle do procesu zakupowego trwają prace dotyczące kolejnych elementów inwestycji, a także prowadzimy aktywny dialog z kluczowymi podmiotami m.in. potencjalnymi portami serwisowymi i instalacyjnymi. Nasz cel to realizacja inwestycji w terminie tak, aby pierwsza energia elektryczna z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica wspólnie rozwijanej przez PGE i Ørsted popłynęła do polskich domów w 2026 r." - dodaje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW jest planowane na 2026 roku.
Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW) ma być oddany do 2027 roku.
Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSZW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD).
Po etapie przygotowań i budowy PGE i Ørsted będą przez 30 lat użytkować Morską Farmę Wiatrową Baltica, dostarczając czystą energię do milionów polskich gospodarstw domowych, firm i instytucji.

rel (PGE

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.463 4.5532
EUR 4.6486 4.7426
CHF 4.6703 4.7647
GBP 5.4253 5.5349

Newsletter