Offshore

Dzisiaj w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie "Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce" (Polish Offshore Wind Sector Deal) z udziałem ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki i sekretarza stanu, pełnomocnika Rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, który był także inicjatorem Porozumienia oraz licznych przedstawicieli biznesu, głównie z sektorów energetycznego i morskiego.

Porozumienie podpisali przedstawiciele około 200 podmiotów - z administracji rządowej, samorządów, sektora nauki i oświaty, organizacji i firm.

Porozumienie ma przyspieszyć rozwój sektora i transformację energetyczną, oraz maksymalizować udział lokalnego, polskiego wkładu w łańcuchy dostaw przy budowie i eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku, to główne zadanie podpisanego w środę porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju offshore wind.

W liście, skierowanym do uczestników uroczystości premier Mateusz Morawiecki napisał, że warte 130 mld zł projekty offshore to kolejne wielkie przedsięwzięcie i wielkie projekty z udziałem państwa, które będą jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki, a także "realne pieniądze które trafią do Polaków, przemysłu i stoczni, ważny element Polskiego Ładu i Krajowego Planu Odbudowy".
Jak zaznaczył premier w liście do uczestników wydarzenia, transformacja energetyczna to wielka szansa na skok technologiczny polskiej gospodarki i osiągnięcie suwerenności energetycznej.

Polska chce być silnym i dynamicznie rozwijającym się krajem, wykorzystującym w coraz większym stopniu przyjazną środowisku zieloną energię. Stajemy dzisiaj u progu budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Sektor ten zapewni nam dostęp do taniej energii i wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - zauważył premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki w liście z okazji podpisania porozumienia napisał o porozumieniu: "W ten sposób budujemy zaufanie między administracją a inwestorami".

Jak podkreślił minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka jest to porozumienie historyczne - pierwsze tego rodzaju umowa sektorowa w Unii Europejskiej (nie licząc Wielkiej Brytanii, w której podpisano takową przed Brexitem, w 2019 roku).

15 września 2021 roku zapisze się w kalendarzu jako historyczny dzień dla polskiej energetyki i gospodarki. Polska ma ambicje i możliwości stać się jednym z liderów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, a nawet w Europie. Podpisanie Porozumienia sektorowego przez Stronę rządową i uczestników rynku to kolejny, istotny krok w rozwoju tego zielonego sektora, który pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą pandemią koronawirusa oraz umożliwi skorzystanie z szansy jaką daje instalacja 11 GW mocy do 2040 roku - powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Nie ma w Polsce już miejsca na punktowe zmiany gospodarcze, jeśli wszyscy nie dołożą swojej cegiełki do transformacji, to po prostu się ona nie powiedzie - mówił minister Kurtyka. Porozumienie jest receptą, wskazaniem na to, że potrafimy zjednoczyć siły wielu aktorów - dodał.

Uda nam się zrealizować to przedsięwzięcie, jeśli podejmiemy je wspólnie razem. Dziś kładziemy kamień węgielny pod stabilną współpracę miedzy rządem, samorządem i firmami - konludował minister.

Minister przypomniał, że w lutym 2021 roku weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, której celem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w morskiej energetyce wiatrowej na polskiej części Bałtyku między innymi poprzez zapewnienie ram prawnych oraz wieloletniego wsparcia podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora offshore wind.

Morska energetyka wiatrowa to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i filar transformacji energetycznej. To cywilizacyjna szansa na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne. Dzięki uruchomieniu inwestycji wartych ok. 130 mld złotych powstaną nowe, dobrze płatne miejsca pracy - dodał minister Kurtyka.

Jak podkreślił pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, podpisanie porozumienia to bezprecedensowe osiągnięcie, z którego wszyscy możemy być dumni. 

Na świecie mamy wielką szansę na budowę nowego sektora pod warunkiem, że od razu przystąpimy do budowy całego łańcucha wartości. Stąd np. współpraca w ramach porozumienia z uczelniami, kształcenie kadr, bez których nie będzie nowego sektora gospodarki - mówił podczas uroczystości Ireneusz Zyska.

Porozumienie sektorowe było inspirowane brytyjskim porozumieniem tzw. Offshore Sector Deal. Zostało wypracowane dzięki dobrej woli wielu stron działających zgodnie w niewiele ponad rok. To przykład bardzo dobrej współpracy między rządem, a obecnymi i przyszłymi inwestorami i operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce oraz przedsiębiorcami zaangażowanymi w dostawy dla przygotowania, realizacji i eksploatacji projektów offshore wind. Oprócz zapewnienia terminalu instalacyjnego, który zostanie uruchomiony w Porcie w Gdyni, to kluczowy element budowy i rozwoju krajowego łańcucha dostaw - zaznaczył.

Wiceminister Ireneusz Zyska Zawrócił także uwagę, że podpisanie Porozumienia otwiera nowy rozdział współpracy, który będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki.

Cieszymy się, że wiele podmiotów kluczowych dla branży oraz łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej już dziś dołączyło do wypełniania postanowień Porozumienia. Zachęcamy także inne podmioty, by dołączyły się do tej inicjatywy składając oświadczenie o przystąpieniu do Porozumienia, co jest warunkiem uczestnictwa w dalszej pogłębionej współpracy prowadzonej w dedykowanych grupach roboczych - dodał Zyska.

Jak wskazał, jednym z aspektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest zapewnienie jak najwyższego udziału polskich przedsiębiorców w zamówieniach na dostawy i usługi dla przyszłych projektów.

Już dzisiaj polski łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych obejmuje ponad 400 firm. Pod porozumieniem sektorowym podpisało się ponad 120 podmiotów, w tym Spółki z udziałem Skarbu Państwa. To olbrzymi potencjał, który chcemy wspólnie wykorzystać - powiedział wiceminister klimatu i Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki ocenił z kolei, że bardzo korzystną okolicznością jest obecność już w pierwszym etapie rozwoju polskiego offshore wielkich inwestorów zagranicznych, olbrzymich graczy światowych.

To dzięki nim polski łańcuch dostaw jest w stanie wyjść na światowe rynku. Możemy być liderem dostawców - mówił Gajowiecki.

Podobne nadzieje wyrażał prezes Polskiego Towarzystwa Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej Mariusz Witoński.

To szansa na rewitalizację gospodarki morskiej, na powrót polskiego przemysłu na dużą skalę na europejskie i światowe rynki - mówił Witoński, dodają, że jest przekonany, że w dekadę uda się ukształtować cały polski sektor morskiej energetyki wiatrowej.

Wydarzenie rozpoczęło się od sesji inauguracyjnej, następnie złożeno podpisy pod Porozumieniem sektorowym i zaprezentowano wyniki prac grup roboczych.

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Infrastruktury, Minister Edukacji i Nauki, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, jednostek finansowych i budżetowych inwestorów i branży - Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Swoje podpisy złożyli przedstawiciele dziesiątków firm i instytucji przystępujących do Porozumienia. Nie sposób ich tu wszystkich wymienić, ale - przykładowo - znaleźli się wśród nich członek zarządu stoczni Remontowej Shipbuilding, Dariusz Jaguszewski oraz prezes zarządu StoGda Ship Design and Engineering Tomasz Świątkowski, Michał Śmigielski - prezez zarządu Morskiej Agencji Gdynia.

Nadrzędnym celem tego porozumienia jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Porozumienie ma stanowić stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej, i samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych, dla osiągnięcia celu Porozumienia, poprzez zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Prace nad Porozumieniem Sektorowym toczyły się intensywnie od chwili podpisania w dniu 1 lipca 2020 roku Listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Wydarzenie to, zorganizowane z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, zapoczątkowało współpracę podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem nowego sektora polskiej gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa.

Następnie pod koniec października rozpoczęto prace w utworzonych sześciu grupach roboczych, których zwieńczeniem jest wspólnie wypracowane i uzgodnione Porozumienie.

Sygnatariusze Listu intencyjnego wyrazili wolę prowadzenia wspólnych działań mających na celu rozwój rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w szczególności poprzez wypracowanie, podpisanie i realizację Porozumienia Sektorowego.
Sygnatariuszami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, inwestorzy (deweloperzy) oraz podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, organizacje branżowe, przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych.

Sceptycy wskazują, że umowa sektorowa ma charakter jedynie deklaratywny, nie wiążący.

Formalne podpisanie lub przystąpienie do porozumienia sektorowego będzie wymagane do dalszego uczestnictwa we wdrażaniu Porozumienia.
Jeżeli przedstawiciel określonej firmy nie będzie mógł złożyć podpisu na dokumencie w dniu inaguracji, przystąpienie do porozumienia sektorowego będzie możliwe w późniejszym terminie po złożeniu stosownego oświadczenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

PBS; PAP; rel (MKiŚ)

Fot.: MKiŚ 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter