Offshore

Polenergia, prywatna polska grupa energetyczna, na mocy porozumienia sfinalizowanego w maju br., podjęła współpracę z norweską grupą naftowo-gazową i energetyczną Equinor w celu wspólnej budowy morskich farm wiatrowych na polskich wodach. W miejscu ich planowanego rozmieszczenia pracuje już od kilku tygodni sprowadzony przez partnerów statek wykonujący badania geologiczne.   

Polenergia SA podpisała 22 maja br. umowę z Equinor (dawny Statoli) umożliwiającą wspólną realizację projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku o planowanej mocy 1200 MW. W ramach wspólnego przedsięwzięcia podwyższono kapitał spółek Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III z przeniesieniem na Equinor własności połowy udziałów w obu spółkach. Jednocześnie Polenergia podpisła z Equinor umowy dotyczące rozwoju oraz realizacji projektów budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

W trzeciej dekadzie listopada pojawił się w polskiej części Bałtyku wielozadaniowy serwisowiec offshore / construction suport vessel (CSV) o nazwie Normand Flower, należący do norweskiego armatora Solstad Farstad, przystosowany do wykonania wierceń geologicznych, sprowadzony przez partnerów w realizacji projektów Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III.

Jak dowiedział się Portal Morski w Urzędzie Morskim w Słupsku / VTS Ławica Słupska - statek, na przyszłej farmie wiatrowej Bałtyk Środkowy II (Polenergia Bałtyk II), wykonuje badania geologiczne, w ramach wstępnej kampanii geotechnicznej, czyli wstępnego rozpoznania budowy geologicznej dna morskiego metodą wierceń i pobierania próbek warstw skalnych spod dna morskiego (do 50 m głębokości), dla potrzeb wykonania koncepcji projektu technicznego farmy wiatrowej oraz wstępnego planu rozmieszczenia turbin wiatrowych na farmie.

Jak poinformowano nas w Polenergii, wykonawcą wstępnej kampanii geotechnicznej na obszarze projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III (opracowywanych i przygotowywanych do budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych wspólnie przez Polenergię i Equinor) jest firma Fugro Netherlands Marine BV, realizująca program badań z wykorzystaniem wyczarterowanego bezpośrednio przez nią statku Normand Flower (najwyraźniej doszło do przedłużenia wcześniejszego czarteru - skąd inąd wiadomo bowiem, że statek ten był czarterowany przez Fugro od końca marca br. przez sześć miesięcy i pracował na Morzu Północnym).

Termin zakończenia wstępnej kampanii geotechnicznej planowany jest w I kwartale 2019 roku. 

Normand Flower o długości całkowitej ok. 93 m wyposażony jest w żuraw offshore o unosie 150 ton z systemem aktywnej kompensacji nurzania, a także w roboczą studnię (moonpool) w kadłubie, lądowisko dla śmigłowców i zainstalowaną tymczasowo wiertnię. Statek mieści 85 osób załogi i specjalistów / techników klienta.

Statek pojawia się co kilkanaście dni w Gdańsku w celu uzupełnienia zapasów.

Po zakończeniu prowadzonych obecnie z wykorzystaniem statku Normand Flower badań geologicznych, rozpoczęcie ewentualnego kolejnego etapu prac przygotowawczych przed budową farm wiatrowych Polenergii i Equinoru na polskich wodach ma mieć miejsce dopiero po wyjaśnieniu sytuacji z uregulowaniami prawnymi i polityką państwa w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a szczególnie po ogłoszeniu uzgodnień i konkretnych zapowiedziach dotyczących aukcji na energię elektryczną ze źródeł offshore.

Polenergia jako pierwszy i jedyny podmiot w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW.
Morskie farmy wiatrowe Polenergii na Morzu Bałtyckim zlokalizowane będą na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim.
Dzięki bardzo dobrym warunkom wietrznym na Bałtyku, możliwe będzie bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, czyniąc z morskich farm wiatrowych stabilne źródło energii odnawialnej.
Od stycznia 2017 roku trwa kampania pomiarowa wiatru prowadzona przy użyciu systemu LIDAR oraz wstępne badania geologiczne dna morskiego. Trwają też prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej dotyczącej morskiej infrastruktury przesyłowej. Pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk III może popłynąć do polskiego wybrzeża w 2022 roku, a z Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk II w 2026 roku. Okres eksploatacji obu morskich farm wiatrowych przewidziany jest na 25 lat. Planowana obecnie moc pojedynczego wiatraka to nawet 10 MW. Jego wysokość osiągnie poziom maksymalnie 300 m n.p.m., a średnica rotora będzie wynosić maksymalnie 250 m. Będą to największe elektrownie wiatrowe, jakie dotychczas budowano w Polsce.

PBS, rel (Polenergia)

Fot.: Piotr B. StareńczakJeffess (Shipspotting.com), Frans Kerkhof (Shipspotting.com)

Normand Flower - charakterystyka podstawowa:
projekt - UT 737
nr IMO - 9249489
państwo bandery - Norwegia
armator / operator - Solstad Farstad (Solstad Offshore)
stocznia (wyposażająca / główny kontraktujący) - Soviknes Verft AS - Sovik Yard, Norwegia (stoczniowy nr budowy 135)
stocznia (dostawca częściowo wyposażonego kadłuba) - Aker Tulcea SA, Tulcea, Rumunia (nr budowy 284)
przekazanie przez stocznię - wrzesień 2002
długość całkowita - 93,10 m
długość między pionami - 81,95 m
szerokość konstrukcyjna - 21,00 m
zanurzenie - 6,30 m
wysokość boczna - 8,20 m
nośność przy zanurzeniu 6,30 m - 3859 t (inne źródła: nośność - 4115 t)
masa statku pustego - 4022 t
tonaż pojemnościowy brutto - 5402
tonaż pojemnościowy netto - 1656
łączna moc zainstalowana - MCR 10 440 kW (14 196 KM)
pędniki:
- dziobowe stery strumieniowe - 2 × 883 kW (1201 KM)
- dziobowy pędnik azymutalny, chowany w kadłubie - 1 × 883 kW (1201 KM)
- pędniki azymutalne napędu głównego 2 x 3082 KM
prędkość eksploatacyjna - 14,60 węzła
system pozycjonowania dynamicznego - DP3
pokład dla śmigłowców - średnica 19 m, na śmigłowiec typu SuperPuma
hangary dla zdalnie kierowanych pojazdów podwodnych (ROV) - 2 (po jednym na prawej i lewej burcie), każdy o powierzchni 141 m²
klasyfikacja - DNV GL
klasa - DnV +A1 0 1, EO, DK+, HL, (2,5) OILREC; HELIDEK-SH, DYNPOS AUTRO

Normand Flower - plan ogólny (bez wiertni)
Normand Flower - plan ogólny (bez wiertni)
Normand Flower z tymczasowo zainstalowaną wiertnią
Normand Flower z tymczasowo zainstalowaną wiertnią
Normand Flower z tymczasowo zainstalowaną wiertnią, przy nabrzeżu w Gdańsku
Normand Flower z tymczasowo zainstalowaną wiertnią, przy nabrzeżu w Gdańsku
Wiertnia na CSV Normand Flower
Normand Flower z tymczasowo zainstalowaną wiertnią, przy nabrzeżu w Gdańsku
Normand Flower - plan ogólny (bez wiertni)Normand Flower - plan ogólny (bez wiertni)Normand Flower z tymczasowo zainstalowaną wiertniąNormand Flower z tymczasowo zainstalowaną wiertniąNormand Flower z tymczasowo zainstalowaną wiertnią, przy nabrzeżu w GdańskuNormand Flower z tymczasowo zainstalowaną wiertnią, przy nabrzeżu w GdańskuWiertnia na CSV Normand FlowerNormand Flower z tymczasowo zainstalowaną wiertnią, przy nabrzeżu w Gdańsku

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter