Inne

Podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zajęli I miejsce w konkursie Ministra Obrony Narodowej za realizację Bezzałogowego Systemu Morskiego w kategorii operacyjno-rozpoznawcze dla pojazdu podwodnego "SCHEDAR”.

Pod koniec listopada rektor-komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht złożył gratulacj dla zwycięskiego zespołu w składzie: bosman pchor Łukasz Paziewski – kierownik zespołu, bosman pchor Piotr Kaliszuk, bosman pchor Jakub Pusz, opiekun naukowy zespołu - kmdr por. Piotr Kubis.

"BSM SCHEDAR" powstał jako demonstrator technologii w kategorii operacyjno-rozpoznawcze w celu monitorowania i kontroli obszaru zainteresowania. w szczególności do pozyskiwania danych środowiskowych dotyczących zanieczyszczeń wody. Głównymi założeniami konstrukcyjnymi systemu są: pojazd podwodny, zdolność do pobierania próbek wody z zadanej głębokości, autonomiczne wyznaczanie trasy patrolu i dokonywanie pomiarów, implementacja nawigacji inercyjnej, kontrola obszarów z zatopioną amunicją na dnie Bałtyku.

Pojazd składa się z 3 modułów, będących elementami wymiennymi, w zależności od charakteru planowanej misji:

- rufowy: pędnik birotatywny,

- centralny: autorski pakiet zasilania oraz system dynamicznych zbiorników balastowych,

- dziobowy: przedział odpowiedzialny za zbieranie próbek. Może zostać także dostosowany do zadań bojowych, wtedy głowica jest wyposażona w ładunek materiału wybuchowego, bądź kontrolno pomiarowy wyposażony w system hydrofonów i magnetometr.

Pojazd podwodny "SCHEDAR” samodzielnie manewruje na trasie wskazanej przez operatora w celu pobrania próbek wody. Przemieszczanie pojazdu ma odbywać się skrycie, w całkowitym zanurzeniu, określając swoją pozycję za pomocą nawigacji inercyjnej, wykorzystując IMU – Inertial Measurment Unit do pomiarów drogi przebytej nad dnem oraz położenia pojazdu względem trójosiowego układu odniesienia. Po zajęciu wskazanej pozycji następuje wynurzenie części kadłuba, korekcja oraz zapis pozycji względem tej dostarczonej z odbiornika GPS, następnie zanurzenie pojazdu na określoną głębokość. Domyślnie ta wartość wynosi 5 metrów. Następnie dochodzi do zebrania próbek wody, ponownego wynurzenia masztu, w celu zapisania pozycji z GPS i wyznaczenie wartości średniej pozycji. Podczas jednej misji BSM może pobrać do 12 próbek wody.

rel (AMW im. im. Bohaterów Westerplatte)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9559 4.0359
EUR 4.2796 4.366
CHF 4.4937 4.5845
GBP 4.9968 5.0978

Newsletter