Inne

15 marca 2023 r. w Nakle nad Notecią, w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podpisano porozumienie, zgodnie z którym organem prowadzącym Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego zostanie Minister Infrastruktury.

Podpisane dziś porozumienie w sprawie przejęcia Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią przez Ministerstwo Infrastruktury pozwoli zacieśnić współpracę ZSŻŚ z pozostałymi szkołami i uczelniami nadzorowanymi przez MI. Dzięki temu poprawimy jakość i warunki nauczania, zwiększymy zainteresowanie nauką w placówce i podniesiemy renomę ZSŻŚ w Nakle w kraju i za granicą – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią istnieje od ponad 70 lat. Składa się z branżowej szkoły I stopnia kształcącej 98 uczniów i technikum nr 2 kształcącego 336 uczniów. Łącznie w szkole uczy się 434 uczniów na kierunkach: technik żeglugi śródlądowej, technik eksploatacji portów i terminali, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz ślusarz.

Kierunki nauczane w ZSŻŚ w Nakle odpowiadają działom administracji rządowej transport, gospodarka morska i żegluga śródlądowa, będących w kompetencji Ministra Infrastruktury. W związku z tym podjęto działania zmierzające do przejęcia przez MI prowadzenia ZSŻŚ w Nakle nad Notecią.

Szkoła w Nakle kształci w sposób zgodny z międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (konwencją STCW), dając tym samym swoim absolwentom możliwość wyboru ścieżki kariery związanej z żeglugą morską.

Aby wzbogacić proces kształcenia, zwłaszcza praktycznego, szkoła współpracuje z wieloma uczelniami, w tym nadzorowanymi przez MI Politechniką Morską w Szczecinie i Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Dzięki temu nauczyciele ZSŻŚ mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, a uczniowie zdobycia wszechstronnej wiedzy.

Założeniem prowadzenia ZSŻŚ przez MI jest realizacja polityki rozwoju transportu przez wsparcie edukacji w tym obszarze. Wśród priorytetów na najbliższe lata zakłada się uatrakcyjnienie szkolnictwa w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, dzięki wdrażaniu innowacyjnych form kształcenia oraz zwiększenie nacisku na uzyskiwanie kompetencji praktycznych, co pozwoli na przygotowanie wykwalifikowanej kadry technicznej dostosowanej do potrzeb rynku.

rel (Ministerstwo Infrastruktury)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.375 4.4634
EUR 4.6524 4.7464
CHF 4.7168 4.812
GBP 5.3164 5.4238

Newsletter