Inne

Maj był miesiącem rankingów medialnych, podsumowujących wyniki ekonomiczne firm, osiągnięte w roku poprzedzającym. Znalazły się w nich także przedsiębiorstwa pracujące w różnym stopniu na rzecz gospodarki morskiej.

W rankingach gospodarczych zamieszczanych przez media, występują zarówno firmy typowo morskie, których przychody w całości lub w większości pochodzą z gospodarki morskiej (stocznie, porty, żegluga) jak i te, w których udział przychodów z działalności związanej z szeroko rozumianym sektorem morskim jest tylko częściowy (produkcja i obrót paliwami, energetyka, transport i logistyka, budowa infrastruktury, itd.).

Niedawno informowaliśmy o „Liście 200 największych polskich przedsiębiorstw”, opublikowanej przez „Wprost”.

Ambasadorzy Polski według „Wprost”

Oprócz ww. zestawienia, „Wprost” opublikował także 29 maja br., ranking „Polskich Ambasadorów”, czyli liderów eksportu. Spośród 200 przedsiębiorstw z polskim kapitałem, które w 2019 wypracowały największe przychody wybrano te, które eksportują najwięcej produktów i usług. Znalazło się na niej także kilka firm sektora gospodarki morskiej.

Wśród nich najwyżej - na 11 miejscu - sklasyfikowano Grupę Kapitałową (GK) Remontowa Holding z Gdańska, w której działają dwie stocznie, biuro projektowe, kilkunastu producentów wyposażenia morskiego i lądowego oraz dostawców usług stoczniowych.

Na 69 pozycji uplasowała się spółka OT Logistics ze Szczecina (transport, spedycja, logistyka, żegluga śródlądowa). Firma Graal S.A. z Wejherowa (branża przetwórstwa rybnego, cztery zakłady produkcyjne w Polsce) zajęła 77 miejsce. Na 79 pozycji znalazła się spółka Unimot (energetyka), importer paliw ciekłych i gazowych, który m.in. pośredniczył w sprowadzeniu ropy naftowej z USA, przez port w Kłajpedzie na Białoruś.

Grupa LOTOS, w której działa m.in. spółka LOTOS Petrobaltic, zajmująca się wydobyciem węglowodorów na Bałtyku (a także spółki LOTOS Upstream, czy LOTOS Exploration & Production Norge, wydobywająca ropę na norweskim szelfie kontynentalnym), na liście „Polskich Ambasadorów” zajęła 80 pozycję. Na 85 miejscu znalazła się spółka Rafako (grupa PBG), w segmencie morskim znana m. in. z budowy infrastruktury gazoportu w Świniujściu.

"Żadna władza nie wpadła jeszcze na pomysł, żeby w reklamie Polski pomóc naszym firmom. To przecież ich produkty i usługi są najlepszą wizytówką naszego kraju na świecie. Promocja Polski wciąż polega na kupowaniu ogłoszeń w gazetach, produkowaniu kolejnych logotypów, broszur, zakładaniu stron internetowych i wydawaniu np. 4 mln zł na jacht 'I love Poland', który miał promować Polskę na morzu, a utknął na mieliźnie. Lepiej byłoby za te pieniądze doinwestować wydziały handlowe w naszych ambasadach, żeby rozkładały czerwony dywan przed polskimi przedsiębiorcami, którzy chcą wyjść ze swoimi produktami za granicę i w ten sposób promować najważniejszą markę, jaką jest po prostu Polska” - napisali autorzy rankingu „Wprost”.

Pięćsetka „Rzeczpospolitej”

Z kolei 27 maja br. ukazała się 22 edycja rankingu „Lista 500” dziennika „Rzeczpospolita”, prezentującego 500 największych firm w Polsce, klasyfikowanych według przychodów osiągniętych za rok 2019. W tym zestawieniu występują przedsiębiorstwa działające we wszystkich sektorach rynku (przemysł, energetyka, handel, usługi, media, telekomunikacja, ubezpieczenia, finanse itd.) – zarówno państwowe, jak i prywatne, a także komunalne, tak z polskim, jak i zagranicznym kapitałem.

Na „Liście 500” GK Remontowa Holding została sklasyfikowana na 167 miejscu, co oznacza awans o 15 miejsc ze 182 pozycji w ubiegłorocznej edycji. W tegorocznym rankingu znalazły się także inne firmy pracujące bezpośrednio na rzecz gospodarki morskiej, takie jak m.in. producent jachtów Ostróda Yacht sp. z o.o. (464 miejsce), terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A. (469 miejsce), czy grupa stoczni Crist sp. z o.o. (498 miejsce).

Wśród firm, w których łącznych przychodach branych pod uwagę w rankingu, część pochodzi także z gospodarki morskiej, tradycyjnie już w pierwszej dziesiątce znalazła się Grupa LOTOS (produkcja i handel paliwami, poszukiwanie i wydobycie węglowodorów) – zajmując 6 lokatę (5 miejsce w 2018 r.). Na 85 pozycji uplasowała się firma Unimot GK S.A. (branża energetyczno-paliwowa, awans ze 103 miejsca w ub. edycji).

Mowi Poland S.A. z Ustki, (należąca do norweskiej grupy Mowi ASA z Bergen), specjalizująca się w hodowli i przetwórstwie łososia atlantyckiego, trafiła na 102 miejsce (awans z 96).

Wśród firm logistyczno - transportowych, 122 pozycję zajęła Grupa Raben sp. z o.o., działająca m.in. w zakresie spedycji morskiej (przewóz ładunków całokontenerowych FCL i drobnicowych LCL, obsługa spedycyjno-celna, operacje portowe, magazynowanie). Z kolei Grupa DSV w Polsce, obsługująca także transport pełnokontenerowy, częściowy i nieskonteneryzowany, awansowała na 238 pozycję (z 329 - w poprzedniej edycji za rok 2018).

Wymieniona wcześniej spółka Rafako S.A. GK (grupa PBG), działająca w branży energetyki, ciepłownictwa oraz ropy i gazu (wykonawca m.in. instalacji gazoportu w Świnoujściu) uplasowała się na 266 pozycji (243 miejsce w ub. roku).

W rankingu znalazła się także wspomniana wyżej spółka OT Logistics S.A. GK ze Szczecina, która trafiła na 305 miejsce (302 w roku 2018 r.)

Wśród znanych światowych firm, posiadających spółki w Polsce, działających m.in. w dziedzinie automatyki okrętowej, systemów napędowych, urządzeń sterowych i inn. na Liście „500” znalazły się: Siemens Sp. z o.o. – na miejscu 327 (239 w ub. roku) oraz Rockwell Automation Sp. z o.o. – na pozycji 471.

Wśród przedsiębiorstw handlowych, posiadająca rodowód morski PHZ Baltona S.A. (znana dzięki kultowej marce Baltona Shipchandlers, od której rozpoczęła się działalność i historia Grupy Baltona), dziś nadal zaopatrująca statki w polskich i zagranicznych portach w produkty spożywcze i przemysłowe, a także w wyposażenie techniczne, uplasowała się na miejscu 486 (awans z pozycji 499 w rankingu ubiegłorocznym).

Jak napisano w dzienniku „Rzeczpospolita”, na „Liście 500” ubywa firm państwowych (z 91 w roku 2005 do 34 w 2019 r.), a przybywa polskich prywatnych (od 150 w 2005 r. do 211 w 2019 r.), choć liczba tych ostatnich w poszczególnych wydaniach listy w kolejnych latach wahała się.

"Jednak to one są najbardziej efektywne, w obecnej edycji zwiększyły roczną sprzedaż średnio o 9,4 proc. odpowiadając za 33 proc. sumy przychodów" – podkreśla „Rzeczpospolita”.

Z kolei występujące na liście spółki państwowe, które w większości sprzedają głównie energię, paliwa i surowce, wygenerowały 24 proc. łącznych przychodów wszystkich firm pięćsetki „Rzeczpospolitej”.

GL

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2996 4.3864
EUR 4.5752 4.6676
CHF 4.7453 4.8411
GBP 5.2718 5.3784

Newsletter