Inne

W niezwykłej oprawie, związanej z uroczystością 99-lecia utworzenia Biura Hydrograficznego Marynarki Wojenne i zorganizowanej z tej okazji konferencji w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,  19 lutego br. miało miejsce podpisanie porozumień o współpracy w 2019 roku pomiędzy szefem BHMW a dyrektorami Urzędów Morskich w Szczecinie, Gdyni i Słupsku, a także pomiędzy dyrektorami Urzędów Morskich a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej.   

Porozumienia podpisali: szef BHMW, komandor Andrzej Kowalski, komendant MOSG, płk SG Andrzej Prokopski, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak.

Podpisane dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych potrzebnych do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.

Dnia 19 lutego 1920 roku utworzono Urząd Hydrograficzny - pierwszą instytucję tego rodzaju w historii naszego państwa, przemianowaną w 1922 roku w Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Pierwszym szefem Urzędu został kpt. mar. Józef UNRUG(późniejszy dowódca Marynarki Wojennej). Służba hydrograficzna była jednym z pierwszych elementów tworzącej się polskiej Marynarki Wojennej jak również Administracji Morskiej. Wcielony do MW w dniu 10 lutego 1920 roku okręt hydrograficznyORP "Pomorzanin"  był też pierwszą jednostką Polskiej Marynarki Wojennej. Przez kolejne lata BHMW przechodziło głębokie zmiany strukturalne i zadaniowe pełniąc cały czas ważną rolę w krajowym systemie bezpieczeństwa żeglugi. Obecnie szef BHMW kmdr Andrzej Kowalski podlega bezpośrednio dowódcy generalnemu RSZ generałowi broni Jarosławowi Mika.

rel (Urząd Morski w Szczecinie, BHMW)

Fot.: UMS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter