Inne

Główny Urząd Statystyczny opublikował "Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2018". To kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2017 r. w porównaniu z latami poprzednimi.

Publikacja zawiera: informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce oraz o ochronie środowiska morskiego.

Ponadto rocznik będzie wzbogacony podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.

rel (GUS)

Do pobrania (w formacie Adobe Acrobat - PDF) poniżej:

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2018 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3992 4.488
EUR 4.635 4.7286
CHF 4.5948 4.6876
GBP 5.3758 5.4844

Newsletter