Inne

Bank Pekao z gwarancjami Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist - podano w czwartkowym komunikacie KUKE. Poinformowano, że to pierwsza transakcja o takiej konstrukcji na polskim rynku bankowym.  

W komunikacie wskazano, że współpraca KUKE i Pekao ułatwia polskim firmom dostęp do instrumentów finansowych wspierających ekspansję zagraniczną.

"Bank Pekao S.A. podpisał umowę udzielenia linii gwarancyjnej stoczni Crist – niezbędną do dalszej ekspansji zagranicznej – zabezpieczonej regwarancją KUKE. Jest to pierwsza transakcja o takiej konstrukcji na polskim rynku bankowym, dająca możliwość znacznego zwiększenia finansowania działalności eksportowej prowadzonej przez bank i udostępnienia go polskim firmom także z innych sektorów gospodarki" - napisano.

Zgodnie z komunikatem, zawarta w ramach wsparcia eksportu umowa między KUKE, Pekao i stocznią Crist umożliwia: finansowanie działalności eksportowej stoczni; zmniejszenie ryzyka podejmowanego przez bank (instrument ogranicza ryzyko banku poprzez udział KUKE w transakcji); potencjalne udostępnienie większej linii kredytowej stoczni w ramach tej samej ekspozycji na ryzyko lub wykorzystanie jej na inne rodzaje finansowania niż gwarancje. Ponadto dla banku - w ramach niezmienionej wysokości ekspozycji na ryzyko - umowa otwiera możliwość finansowania kontraktów eksportowych przedsiębiorstw z innych branż.

Dodano, że współpraca była możliwa dzięki podpisaniu w czerwcu 2018 r. umowy ramowej między KUKE i bankiem Pekao w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów.

"Jestem przekonany, że umowa zapoczątkuje dla Crist kolejne wielomilionowe kontrakty oraz tak pożądane do ich wykonania linie gwarancyjne. Dla Banku Pekao jest to okazja do zwiększenia finansowania eksportu przy jedynie niewielkim zwiększeniu ekspozycji. Jeżeli pomysł zostanie wykorzystany szeroko przez rynek bankowy, skorzystają na tym nie tylko same banki, ale przede wszystkim polscy przedsiębiorcy" - mówi cytowany w komunikacie prezes KUKE Janusz Władyczak.

Jego zdaniem polskie firmy - w tym stocznie - potrzebują wsparcia w realizacji ekspansji zagranicznej, która w większości wypadków nie jest możliwa bez pozyskania zewnętrznego finansowania. Władyczak podkreślił, że gwarancje KUKE pozwalają bankowi bezpiecznie finansować kontrakty eksportowe.

"W KUKE mamy wieloletnie doświadczenie w zabezpieczeniu kontraktów zagranicznych i możemy zabezpieczyć szeroki katalog ryzyk - w tym również ryzyko polityczne. W naszym portfolio jest szereg takich rozwiązań adresowanych bezpośrednio do eksporterów oraz banków finansujących działalność eksportową, czy to w formie gwarancji czy kredytu. W ramach realizowania prowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii programu Moda na Eksport pracujemy nad nowymi rozwiązaniami" - dodał szef KUKE.

W komunikacie poinformowano, że od marca 2018 r. w Pekao działa Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu zajmujący się finansowaniem eksportu. Do tej pory Pekao wstępnie zaoferowało polskim firmom finansowanie na łączną kwotę ponad 3 mld zł w ramach 35 transakcji do 18 krajów. Dotyczyło ono przede wszystkim sektora energetycznego, budowlanego, przemysłowego, rolniczego, FMCG, stoczniowego, transportowego i górniczego.

"Możliwość finansowania eksportu jest wręcz warunkiem koniecznym dla rozwoju polskich firm za granicą. Zaproponowana struktura transakcji stworzyła możliwość udostępnienia linii gwarancyjnej - dziś dla firmy z sektora stoczniowego - ale w przyszłości podobne konstrukcje można wykorzystywać w innych sektorach gospodarki, zawsze tam gdzie firmy realizują kontrakty zagraniczne. Dzięki współpracy z KUKE możliwym staje się wspieranie polskich eksporterów na niemalże wszystkich rynkach świata" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor zarządzający Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu w Pekao Piotr Stolarczyk.

Zgodnie z informacją KUKE od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyne KUKE oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, a spółka faktoringowa KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu.

Bank Pekao został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku.

Bank Pekao SA należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. 

Crist SA działa od 1990 roku. Spółka zajmuje się budową statków, jednak głównie częściowo wyposażonych, konstrukcji offshore, konstrukcji stalowych, inżynierią morską, lądową i cywilną. Jako jedyna stocznia w Europie Crist zbudowała 3 jednostki do stawiania i serwisowania morskich farm wiatrowych (ostatnią w 2013 roku).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter