Inne

W poniedziałek, 11 czerwca, Gdynię odwiedzą przedstawiciele Komisji Europejskiej - prof. Kurt Bodewig (koordynator korytarza Bałtyk–Adriatyk) oraz Brian Simpson (koordynator Autostrad Morskich). Powodem wizyty studyjnej będzie prezentacja prac oraz planów dla rozwoju systemu transportowego Gdyni, obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także żeglugi bliskiego zasięgu Gdynia–Karlskrona (Szwecja) – w ciągu korytarza transportowego Bałtyk–Adriatyk. 

Wizyta ma ogromne znaczenie. Koordynatorzy niedawno opublikowali swoje dokumenty programowe. Są one podstawą wydatkowania środków unijnych na projekty transportowe w obszarze korytarza Bałtyk-Adriatyk. Na ok. 550 projektów, przewidzianych do realizacji do 2030 r. w całym pasie korytarza Bałtyk-Adriatyk, 21 z nich (o wartości ok. 3 mld euro) będzie realizowanych w Gdyni. Projekty gdyńskie dotyczą m.in.: połączenia centrum miasta z północnymi dzielnicami, modernizacji Estakady Kwiatkowskiego, poprawy kolejowej dostępności portu Gdynia, budowy Via Maris (Droga Czerwona oraz północny odcinek Obwodnicy Trójmiasta), czy budowy publicznego terminalu promowego.

Ważnym ogniwem obsługującym ładunki i pasażerów w relacji Gdynia-Karlskrona (Europa Środkowa-Skandynawia) jest autostrada morska. Połączenie to posiada jeden z największych potencjałów wzrostu w regionie Morza Bałtyckiego.

Lokalizacja Gdyni jako łącznika korytarza Bałtyk-Adriatyk ze Skandynawią oraz ważnej części metropolii trójmiejskiej nabiera zatem szczególnego znaczenia politycznego i gospodarczego.

Miasto i port Gdynia wykorzystują współpracę: metropolitalną (w ramach stowarzyszenia Gdańsk-Gdynia-Sopot), transgraniczą z partnerami ze Szwecji (partnerstwo województwa pomorskiego i regionu Blekinge, partnerstwo Gdyni i Karlskrony, współpraca Stowarzyszenia Baltic Link i Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej), a także krajową (Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk) – do przedstawienia koordynatorom spójnego i dojrzałego stanowiska na rzecz realizacji inwestycji korytarzowych na terenie Polski, Trójmiasta i Gdyni.

Korytarz Bałtyk-Adriatyk powinien być bowiem przekształcony w korytarz trwałego wzrostu społeczno-gospodarczego.

Wizyta koordynatorów w Gdyni będzie również stanowić forum dyskusyjne ok. 100 interesariuszy korytarza w Polsce, m.in. ministerstw, urzędów marszałkowskich, gmin, operatorów kolejowych i drogowych i in., nad połączeniami infrastruktury TEN-T w węzłach miejskich, zaangażowania władz różnego szczebla i korzyści płynących z integracji regionów i miast w ramach korytarzy. Podczas spotkania z unijnymi koordynatorami będą również obecni przedstawiciele miasta Karlskrona oraz regionu Blekinge. Wspólnie z polskimi partnerami zostanie podpisane polsko-szwedzkie porozumienie samorządowe, informujące Komisję Europejską o potencjale przedłużenia korytarza Bałtyk-Adriatyk do Szwecji.

Przewidziane jest także podpisanie przez sześć polskich organizacji samorządowych Memorandum do premiera Rządu RP o uznanie budowy Korytarza Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne (Trójmorze) – za Wielki Projekt dla Polski.

Następnego dnia obaj koordynatorzy odbędą podróż studyjną na trasie Karlskrona-Alvesta.

Gdynia.pl / Agnieszka Wołowicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter