Inne

Zarząd kołobrzeskiego portu odrestauruje redutę Morast. Pozyskał na to środki z Unii Europejskiej.  

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. pozyskał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe dofinansowanie w wysokości 1 766 650,09 zł dla zadania pn. "Wzrost atrakcyjności zasobów kultury pomorza zachodniego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy reducie Morast w kołobrzegu - cennym zabytku zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego. Wartość ta stanowi 80 %  z kwoty 2 208 312,62 zł kosztów kwalifikowanych możliwych do sfinansowania w ramach niniejszego działania.

Celem całego zamierzenia inwestycyjnego jest odtworzenie Reduty Morast do jej historycznego wyglądu z połowy XIX wieku. Projekt został opracowany w oparciu o mapy i dokumentację archiwalną przebudowy Reduty z 1849 r. W ramach niniejszego działania przeprowadzone zostaną dwa rodzaje prac:

W ramach budowy umocnień skarpy wałów reduty, zostanie przeprowadzona rozbiórka części istniejącego pomostu betonowego okalającego od strony południowej i zachodniej skarpę, wbicie stalowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem oraz montaż betonowych pomostów pływających wraz z przyłączami elektroenergetycznymi i przyłączem wodociągowym.

Na samym wale ziemnym zostanie przeprowadzona wycinka istniejącego drzewostanu, zostaną wyprofilowane wały wg archiwalnych projektów poprzez dosypanie gleby w miejscu ubytków na wysokość poszczególnych partii nasypów od 2,2 m do 7,2 m npm.

Przeprowadzone zostaną także prace konserwatorskie samej reduty. Fasada, jak i wnętrza, w dawnym forcie Morast zostaną osuszone, odsolone, oczyszczone z glonów, grzybów i porostów. Cegły i kamienie fasady zostaną wzmocnione a część z nich będzie wymieniona wraz z fugami. Przeprowadzone zostaną rekonstrukcje zniszczonych elementów.

Przed Spółką stoi kolejne zadanie związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Biorąc pod uwagę zakres prac budowlanych przewidzianych do realizacji oraz sytuacja, jaka ma miejsce na rynku robót budowlanych, będzie to trudne zadanie, ale możliwe do realizacji. Czas realizacji prac budowlanych przewidziany jest do 31 października 2018 roku.

Reduta Morast wraz z Fortem Ujście stanowiły obiekty fortyfikacyjne służące obronie portu oraz ujścia Parsęty. Decyzję ufortyfikowania północnej strony twierdzy podjęto po doświadczeniach wojny siedmioletniej. Tak jak przy pierwszym jak i drugim oblężeniu, już w pierwszych dniach oblegający zdobywali ujście odcinając twierdzę od morza. Reduta powstała w latach 70-tych XVIII wieku. Wzniesiona została pod wpływem francuskiej szkoły fortyfikacyjnej. Ma kształt pięcioboku; składa się z wału ziemnego, ceglanego muru od strony miasta, do którego przylegają cztery budynki (jeden duży i trzy małe) oraz rowu wypełnionego wodą Parsęty (zachowanego tylko częściowo). Wszystko wykonane zostało z cegły, na kamiennej podmurówce i przykryte ziemią. W murze ulokowane były liczne otwory do prowadzenia ognia z broni ręcznej i dwa otwory do strzelania z dział. Drewniana brama, podobnie jak mała furtka wzmocnione były żelaznymi sztabami.

W marcu 1945 r. redutę obsadzili niemieccy marynarze przegrupowani z bronionych koszar. Linia w której skład wchodziła reduta blokowała posuwanie się Polaków przez trzy dni. Na wyposażeniu reduty było m.in. działko 37 mm. Reduta była najdłużej bronionym miejscem na Wyspie Solnej. Zdobycie jej przypadło batalionowi szkolnemu 6 DP.

Reduta zachowała się do dziś prawie w niezmienionym stanie. Niektóre okna strzelnicze zostały zamurowane i zasypana została fosa przy wejściu do obiektu, przez którą przerzucony był mostek. Brama główna była specjalnie wzmocniona, a wejście do reduty torował most zwodzony. Dziś mostu nie ma, pozostały jedynie ślady po jego mocowaniu. Natomiast wrota zostały usunięte. Te ważące ponad 600 kg wierzeje kilkanaście ostatnich lat spędziły najpierw w hangarze w porcie jachtowym, a później w magazynach muzeum. Ostatnie trzy miesiące przebywały w Warszawie w pracowni firmy Gorek Restauro, gdzie zostały poddane gruntownej renowacji na zlecenie Zarządu Portu. Najwięcej trudności pracownikom zajmującym się renowacją, którzy chcieli zachować jak najwięcej oryginalnych elementów tej ponad 200-letniej bramy, sprawiła zewnętrzna drewniana okładzina dębowa, którą trzeba było nasycić substancją konserwującą na bazie żywicy epoksydowej co trwało prawie dwa miesiące. Wewnętrzna strona wrót z powodu zniszczenia została wymieniona w całości. Większość elementów metalowych pozostała oryginalna; wyjątek stanowi około 200 ozdobnych szpilek które trzeba było wymienić z powodu skorodowania. Wrota powróciły na miejsce 18 czerwca 2013 roku.

Obecnie znajduje się w niej tawerna Portu Jachtowego.

rel (ZMP Kołobrzeg, twierdzakolobrzeg.pl)

Fot.: pomorzezachodnie.travel

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter