Inne

Studenci IV roku kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Bartłomiej Broniewicz, Jamal Hamoud i Haled Hamoud, odbyli specjalistyczną praktykę stoczniową w stoczni Saab Kockums w Karskronie. Ich pobyt jest wynikiem współpracy pomiędzy grupą Saab a Akademią Marynarki Wojennej. 

- Współpraca między Saab a naszą uczelnią i możliwość odbycia praktyk w stoczni Saab Kockums w Karskronie jest dla naszych studentów cennym doświadczeniem, które pozwala im rozwijać umiejętności i przygotować ich do przyszłego zawodu - powiedział kpt. mar. mgr inż. Marek Dzudziński, opiekun praktyki.

W ramach praktyk na początku października br., studenci zapoznali się z nowoczesnymi technologiami budowy, modernizacji oraz remontów okrętów. Omawiali nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale również asystowali przy pracy na różnych stanowiskach - przy remontach i przeglądach urządzeń. Uczestniczyli w pracach przy montażu i demontażu pędników Voith Schneidera, regeneracji układów hydraulicznych, zapoznawali się z procesami technologicznymi modernizacji okrętów podwodnych. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiła im dyskusję na temat technicznych aspektów pracy. Strona szwedzka zadbała o  szeroki zakres przekazywanej wiedzy, a także - na prośbę studentów - przeprowadziła dodatkowe szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla branży inżynierskiej. Pod koniec pobytu studenci zostali niezwykle wysoko ocenieni przez opiekuna praktyki. 

- Studenci z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, których gościliśmy w naszej stoczni Saab Kockums w Karlskronie, zrobili bardzo dobre wrażenie na wszystkich członkach naszego zespołu. Wyróżnia ich wysoki poziom wiedzy i przez cały czas trwania praktyk wykazywali się wysokim zrozumieniem praktycznych zasad zawodu inżyniera - dodał Johan Granholm, Senior Engineer Operational Development Saab Kockums. - Tegoroczne praktyki to projekt pilotażowy, w kolejnych latach chcemy rozwijać tę inicjatywę i zacieśniać współpracę między grupą zbrojeniową Saab a Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. 

W ramach współpracy między Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz grupą zbrojeniową Saab odbył się m.in. wykład „Technologies for Littoral Operations” Rogera Berga, Head of Technology Management, Saab Kockums AB podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Wydziału Mechaniczno-Eklektycznego uczelni.

rel (Saab AB)

Copyright Saab AB, Fot.: Glenn Pettersson

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter