Bezpieczeństwo, Granice

W porcie Gdynia trwa kolejny przerzut sprzętu armii Stanów Zjednoczonych. W nocy z czwartego na piątego marca 2023 roku, do gdyńskiego portu zawinął transportowiec Leroy A. Mendonca. To przedstawiciel jednego z typoszeregów największych statków ro-ro na świecie.

W Gdyni odbywa się załadunek sprzętu 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 1 Dywizji Kawalerii z ustępującej rotacji wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce w ramach misji Atlantic Resolve.

Część z tego sprzętu zabrał statek ro-ro Endurance, obecnie w drodze do Beaumont w USA, który cumował przy nabrzeżu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego (BCT) w Gdyni przez około 147 godzin od 26 lutego. Jego miejsce zajął Leroy A. Mendonca, który najprawdopodobniej załaduje pozostałą część sprzętu, która nie zmieściła się na pokłady Endurance.

Leroy A. Mendonca należał do grupy okrętów określanej w armii amerykańskiej kodem T-AKR. Na typoszereg ten składają się cztery typy okrętów. Są to po dwie jednostki typów "Gordon" (Gordon Class) i "Shughart" o wyporności ok. 56 200 do 56 300 ton - są to jednostki przebudowane z cywilnych oraz siedem zbudowanych specjalnie dla Military Sealift Command jednostek typu "Bob Hope" o wyporności nieco ponad 63 000 ton według jednych, zaś ok. 62 000 ton według innych źródeł i wreszcie osiem jednostek typu "Watson" o wyporności niemal 64 000 ton.

Odwiedzający właśnie Gdynię statek Leroy A. Mendonca to były USNS Mendonca (T-AKR 303) należący do serii zapoczątkowanej przez okręt logistyczny Bob Hope.

Są to czwarte największe w świecie pod względem pojemności brutto, inaczej - tonażu pojemnościowego brutto, towarowe jednostki ro-ro (nie licząc części samochodowców PC/TC i PCC, jednak największe nawet statki tego typu mają znacznie mniejszą nośność od jednostek T-AKR).

Przez dłuższy czas Military Sealift Command, czyli dowództwo morskiego transportu wojskowego, dysponowało 19 okrętami tego rodzaju, określanymi jako bardzo duże, średniej prędkości pojazdowce (Large, Medium-Speed, Roll-on/Roll-off Ships - LMSR). Z kolei stosowany w odniesieniu do nich kod T-AKR oznacza w nomenklaturze Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych "Fast Logistics Ship", czyli szybki okręt logistyczny.

Część z jednostek T-AKR nie służy już w Military Sealift Command, choć mogą one jeszcze wykonywać zadania wyznaczone przez MSC.

W grudniu 2022 roku jednostkę Mendonca przemianowano na Leroy A. Mendonca i przeniesiono z Military Sealift Command pod zarząd MarAd - Maritime Administration (Administracji Morskiej rządu Stanów Zjednoczonych), czyli czegoś w rodzaju ministerstwa żeglugi lub ministerstwa gospodarki morskiej, chociaż ściślej mówiąd MarAd jest częścią United States Department of Transportation czyli ministerstwa transportu Stanów Zjednoczonych.

Jednocześnie, w grudniu 2022 roku, zmienił się cywilny, kontraktowy zarząd techniczny - teraz już statku, nie okrętu - sprawuje go obecnie firma Ocean Duchess Inc., część grupy Ocean Shipholdings Inc. Jednak według niektórych źródeł, Mendonca zakończył służbę i został wykreślony z rejestru okrętów - Naval Vessel Register, już pod koniec września 2022 roku.
Tak więc operatorem i armatorem zarządzającym "komercyjnie" (dysponentem) statkiem jest obecnie US Government MarAd.

USNS Mendonca (T-AKR-303) został zbudowany w stoczni Avondale Industries (obecnie Northrop Grumman Ship Systems) w Nowym Orleanie i przekazany Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych 30 stycznia 2001 roku.

Każdy z okrętów grupy LMSR mieści jednorazowo na pokładzie całą grupę zadaniową (US Army Task Force) łącznie z 58 czołgami, 48 innymi pojazdami gąsiennicowymi oraz ponad dwiewięcioma setkami ciężarówek i innych pojazdów kołowych. Okręty te lub statki mogą przewozić pojazdy i wyposażenie (jako drobnicę, także skonteneryzowaną) zarówno dla wsparcia misji humanitarnych, jak i bojowych.

Łączna powierzchnia pokładów okrętu takiego, jak Mendonca, to ponad 35 000 m kw., co odpowiada niemal ośmiu boiskom piłkarskim.

Okręty te posiadają dużą główną rampę rufową, która może służyć zarówno jako osiowa, jak i może być wyłożona na nabrzeże na prawą lub lewą burtę.

Dodatkowo - każdy wyposażony jest w dwie furty burtowe z wykładanymi platformami, przy których, na lewej albo na prawej burcie, za pomocą żurawia pokładowego, instalowana jest rampa ustawiana równoległe do krawędzi nabrzeża.

Wewnętrzne rampy i podnośniki ładunkowe umożliwiają dystrybucję ładunku na wszystkich pokładach.

Każdy z okrętów typoszeregu LMSR wyposażony jest w dwa podwójne (na pojedynczej podstawie) żurawie przeładunkowe o unosie do 110 ton (przy pracy w tandemie).

Omawiane jednostki wyposażone są także w lądowiska dla śmigłowców standardu "cywilnego".

Bardzo ciekawą cechą okrętów typoszeregu T-AKR jest możliwość zbudowania własnej przystani dla małych statków towarowych i dla barek desantowych. Przewożone na pokładzie pontony oraz barka z napędem, umożliwiająca przemieszczanie zespołu sprzężonych pontonów i utrzymanie pozycji całego zespołu, wodowane są za pomocą żurawi pokładowych. Na tak sformowaną pływającą przystań wykłada się rampę rufową okrętu logistycznego. Co więcej - drugą podobną przystań można zbudować z modułów zwodowanych z okrętu i umiejscowić przy brzegu, dla ułatwienia desantu na plażę lub dla realizacji zwykłych przewozów reda-ląd i przeładunków przy braku przystani czy portu mogącego przyjąć okręt logistyczny T-AKR.

Okręty typu "Bob Hope" pozostające w służbie, mieszczą 26 do 45 osób załogi cywilnej oraz do 50 osób personelu US Navy.

Każdy z tych okrętów lub statków ma 289,10 m długości, szerokość panamax - 32,30 m, zanurzenie do 11,00 m.

Z tych czterech serii (wchodzących w skład grupy T-AKR) typ "Bob Hope" jest podobny, także zewnętrznie, do typu "Watson" (seria budowana w innej stoczni), a najważniejszą różnicę stanowi to, że seria zapoczątkowana przez jednostkę "Bob Hope" wyposażona jest w silniki spalinowe, a typ "Watson" - w turbiny gazowe napędu głównego.

Jednostki typu "Bob Hope" posiadają dwuśrubowy napęd główny o łącznej mocy niemal 48 MW. Pozwala on na osiąganie prędkości do 24 węzłów (czyli ok. 44 km/h). Zasięg dla jednostek typu "Bob Hope" wynosi 15 000 Mm.

PBS

Fot.: MSC / MarAd / US DoD

USNS Mendonca - okręt T-AKR typu 'Bob Hope'
Okręt typu 'Bob Hope'
Okręt typu 'Bob Hope'
USNS Mendonca - okręt T-AKR typu 'Bob Hope'Okręt typu 'Bob Hope'Okręt typu 'Bob Hope'

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.375 4.4634
EUR 4.6524 4.7464
CHF 4.7168 4.812
GBP 5.3164 5.4238

Newsletter