światowy dzień dzikiej przyrody

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody po raz pierwszy poświęcony życiu pod wod...

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody po raz pierwszy poświęcony życiu pod wod...

01 marzec 2019

3 marca obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Po raz pierwszy tematem przewod...