Sekretariat koordynujący

Forum Biznesu z udziałem ministrów transportu i gospodarki morskiej w Wa...

Forum Biznesu z udziałem ministrów transportu i gospodarki morskiej w Wa...

17 październik 2017

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniu, jakim jest II Spotkanie Ministrów Tra...