Morze Bałtyckie

Nowy koordynator korytarza TEN-T Morze Północne - Bałtyckie

Nowy koordynator korytarza TEN-T Morze Północne - Bałtyckie

30 październik 2014

Komisja Europejska mianowała Catherine Trautmann na nowego europejskiego koordynatora transeuropejskiego korytarza transportowego Morze P...

Morze Bałtyckie – wspólne dobro Europy

Morze Bałtyckie – wspólne dobro Europy

28 luty 2014

27 lutego 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Mo...