incoterms

Od 01.01.2020 roku nowe Międzynarodowe Reguły Handlu - INCOTERMS 2020?

Od 01.01.2020 roku nowe Międzynarodowe Reguły Handlu - INCOTERMS 2020?

19 lipiec 2019

Niemal dekadę od wejścia w życie INCOTERMS 2010, do informacji publicznej podany został komunikat Międzynarodowej Izby Handlu w Paryżu (a...

Reguły INCOTERMS 2010 w praktyce

Reguły INCOTERMS 2010 w praktyce

06 maj 2019

Incoterms (ang. International Commercial Terms) bądź Międzynarodowe Reguły Handlu to zbiór międzynarodowych reguł oraz zasad określającyc...