dialog techniczny

Dialog techniczny dot. budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni zakończony

Dialog techniczny dot. budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni zakończony

18 grudzień 2018

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA zakończył właśnie pomyślnie dialog techniczny, który jest ważnym etapem przygotowawczym na drodze do bu...

Dialog techniczny dot. budowy Portu Zewnętrznego zakończony

Dialog techniczny dot. budowy Portu Zewnętrznego zakończony

18 grudzień 2018

W Porcie Gdynia z sukcesem zakończono dialog techniczny, który jest ważnym etapem przygotowawczym realizacji. Udział w nim wzięło 13 pod...