invest in pomerania

Zaawansowane usługi i nowe technologie zmieniają oblicze gospodarki mors...

Zaawansowane usługi i nowe technologie zmieniają oblicze gospodarki mors...

10 wrzesień 2019

W miarę modernizacji gospodarki morskiej obserwujemy rosnący popyt na usługi świadczone na rzecz tradycyjnych morskich branż. Centra usłu...

Roboty na statkach - usługi biznesowe w przemyśle morskim

Roboty na statkach - usługi biznesowe w przemyśle morskim

08 sierpień 2019

Sektor morski w województwie pomorskim tradycyjnie obejmował budownictwo okrętowe, transport, inżynierię morską, rybołówstwo oraz energię...

Invest in Pomerania na jednej z największych imprez sektora ropy naftowe...

Invest in Pomerania na jednej z największych imprez sektora ropy naftowe...

14 maj 2019

Invest in Pomerania po raz pierwszy zaprezentowała potencjał inwestycyjny regionu w pomorskim sektorze morskim i offshore podczas tegoroc...

Ocean Network Express otwiera nowe biuro w Gdańsku

Ocean Network Express otwiera nowe biuro w Gdańsku

30 sierpień 2018

Ocean Network Express (ONE) jest dużym nowym globalnym przedsiębiorstwem żeglugi kontenerowej, które powstało w wyniku połączenia działal...