towarzystwo okrętowców polskich

O statkach autonomicznych na Politechnice Gdańskiej

O statkach autonomicznych na Politechnice Gdańskiej

26 październik 2017

Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB zaprasza na spotkanie poświęcone statkom bezzałogowym.