emisje CO2

Do polskiego portu będą regularnie zawijać gazowce CO2

Do polskiego portu będą regularnie zawijać gazowce CO2

20 styczeń 2023

We wtorek, 19 stycznia 2023 w Brukseli, Lafarge w Polsce oraz Innovation Fund podpisali umowę na dofinansowanie projektu "Kujawy Go4ECOPl...

PRS o wymaganiach stawianych międzynarodowej żegludze na rzecz ochrony k...

PRS o wymaganiach stawianych międzynarodowej żegludze na rzecz ochrony k...

22 wrzesień 2021

Wymagania stawiane międzynarodowej żegludze na rzecz ochrony klimatu omawia Dariusz Rudziński, członek zarządu PRS.

Transport morski w UE - pierwszy taki raport środowiskowy

Transport morski w UE - pierwszy taki raport środowiskowy

02 wrzesień 2021

Transport morski w UE: pierwszy raport o oddziaływaniu na środowisko potwierdza, że poczyniono postępy w kierunku zrównoważonego rozwoju ...

W ogniu krytyki zielonych IMO uchwaliła środki dla dekarbonizacji żeglug...

W ogniu krytyki zielonych IMO uchwaliła środki dla dekarbonizacji żeglug...

19 listopad 2020

Członkowie Międzynarodowej Organizacji Morskiej zgodzili się na przyjęcie pakietu krótkookresowych środków mających na celu zmniejszenie ...

IMO wciąż pod presją w sprawie dekarbonizacji żeglugi

IMO wciąż pod presją w sprawie dekarbonizacji żeglugi

06 listopad 2020

Międzynarodowa Rada ds. Czystego Transportu wezwała Międzynarodową Organizację Morską (IMO) do zwiększenia liczby propozycji umożliwiając...

Parlament Europejski wzywa do radykalnych zmian w transporcie morskim

Parlament Europejski wzywa do radykalnych zmian w transporcie morskim

17 wrzesień 2020

Parlament Europejski (PE) twierdzi, że żegluga musi się bardziej przyczyniać do neutralności klimatycznej i eskaluje żądania wobec żeglug...

Ambitne plany norweskich armatorów

Ambitne plany norweskich armatorów

12 czerwiec 2020

Armatorzy skupieni w stowarzyszeniu Norwegian Shipowners' Association zadeklarowali, że od 2030 roku zamawiać będą wyłącznie statki zeroe...