rating Polski

Prognoza gospodarcza dla Polski: najpierw recesja, a potem mocne odbicie

Prognoza gospodarcza dla Polski: najpierw recesja, a potem mocne odbicie

12 kwiecień 2020

Agencja Standard & Poor's Global Ratings (S&P) potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" - wynik...