Stocznie, Statki

We wtorek, 11 lutego 2020 r. w trakcie otwartego posiedzenia Rady Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE oraz nowo utworzonego Zespołu Roboczego ds. Badań, Innowacji i Rozwoju, na wniosek prezesa FORUM OKRĘTOWEGO Piotra Soyki, Rada jednogłośnie wybrała na przewodniczącego tego Zespołu - prof. dr hab. inż. Macieja Chorowskiego z Politechniki Wrocławskiej.

Posiedzenie Rady FORUM OKRĘTOWEGO odbyło się w siedzibie grupy kapitałowej REMONTOWA HOLDING w Gdańsku. W trakcie wystąpienia rekomendującego, Piotr Soyka przypomniał wieloletnią współpracę tego znanego polskiego kriogenika z przemysłem, owocem której były liczne nowatorskie wdrożenia.

Prof. Chorowski jest nie tylko jednym z najwybitniejszych polskich uczonych, mającym w swoim dorobku ogromną ilość badań i ponad 170 publikacji naukowych ale, co dla nas najcenniejsze, ma doświadczenie we współpracy z przemysłem, co jak wiemy, nie jest rzeczą łatwą. Świat nauki i przemysłu nie są takie same. Mam bardzo miłe i cenne doświadczenia ze współpracy z panem profesorem, owocem czego jest nasz wspólny produkt – pierwszy zaprojektowany w Polsce system zasilania gazem skroplonym LNG, zastosowany na wybudowanym w stoczni Remontowa Shipbuilding promie pasażersko-samochodowym Samsø (obecnie: Prinsesse Isabella – red.) dla duńskiego armatora – powiedział Piotr Soyka.

Dodał, że system ten został zaprojektowany przez zespół, kierowany właśnie przez prof. Chorowskiego, a zbudowany i uruchomiony przez spółkę Remontowa LNG Systems z Remontowa Holding.

Zobacz film o pierwszym promie na LNG w EU, zbudowanym w grupie Remontowa Holding i przekazanym w 2015 roku:

Było to rozwiązanie prototypowe, realizowane w warunkach komercyjnych, w surowym harmonogramie budowanej jednostki, z nowatorskimi rozwiązaniami w skali światowej (cold-box, ze względu na rozmiary siłowni, umieszczony został z boku zbiornika z gazem LNG – przyp. red). Za innowacyjny system napędowy statek ten zebrał wiele międzynarodowych nagród. W 2015 roku został w Danii ogłoszony Statkiem Roku.

INNOship i redukcja szkodliwych emisji

Oprócz doświadczeń naukowych i wdrożeniowych, prof. Chorowski ma także bogate doświadczenie we współpracy z administracją rządową: przez lata z sukcesami kierował Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które między innymi za jego kadencji i w decydującej mierze dzięki jego wysiłkom współfinansowało pierwszy przeznaczony dla przemysłu okrętowego program sektorowy INNOship w ramach programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój”, w którym przeznaczono znaczne środki na rozwój innowacji w branży morskiej. Do powstania tego programu przyczyniło się jak wiemy FORUM OKRĘTOWE. A więc doświadczenie we współpracy mamy bardzo bogate, znamy się i wzajemnie rozumiemy – zaznaczył prezes FORUM OKRĘTOWEGO.

Jak podkreślił, przed transportem morskim stoją teraz ogromne wyzwania polegające na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Ma się to stać w ramach czasowych określonych przez Międzynarodową Organizację Morską i Komisję Europejską. Wiązać się to będzie z koniecznością stworzenia wielu nowych rozwiązań technicznych, niedostępnych jeszcze komercyjnie na rynku.

Daje to polskiemu przemysłowi okrętowemu ogromną szansę stanięcia do wyścigu z innymi konkurentami europejskimi. Stąd idea powołania Zespołu Roboczego ds. Badań, Innowacji i Rozwoju w ramach FORUM OKRĘTOWEGO, które ma koordynować współpracę firm w tym obszarze. Profesor Maciej Chorowski najlepiej nadaje się do pokierowania pracami tego zespołu i z jego osobą wiążę duże nadzieje na to, że inicjatywa ta odniesie sukces – powiedział Piotr Soyka.

Ambitne cele polityki klimatyczno-energetycznej

Jak z kolej podkreślał prof. Maciej Chorowski, obecnie jesteśmy świadkami zmiany polityki energetycznej na klimatyczno-energetyczną. W szczególności dotyczy to branży morskiej, gdzie regulacje coraz bardziej ograniczają możliwość wykorzystania paliw charakteryzujących się wysoką emisyjnością. Postuluje się nawet dojście do statków zeroemisyjnych w roku 2050. Osiągnięcie niskich emisji przez statki oznacza konieczność rozwoju napędów i zasobników energii zupełnie nowej generacji.

Należy mieć również na uwadze, że ambitne cele klimatyczno-energetyczne formułują politycy często w oderwaniu od praw fizyki i dostępnych technologii. O ile te pierwsze stanowią ograniczenia o charakterze fundamentalnym, o tyle regulacje, których spełnienie staje się możliwe po ewentualnych przełomach technologicznych, wytyczają trendy określające pasma dopuszczalnych rozwiązań. Ograniczanie emisyjności statków oznacza w okresie najbliższych 10-20 lat coraz większy udział jednostek o napędach zasilanych LNG i równoległe prace nad technologiami wodorowymi, wykorzystaniem amoniaku czy bezpośrednią konwersją energii wiatru i promieniowania słonecznego na energię mechaniczną – stwierdził prof. Chorowski.

Doświadczenia z LNG atutem na drodze do skroplonego wodoru

Polska ma realną szansę stać się liderem w projektowaniu i budowie statków niskoemisyjnych, czego dowodem jest największy w Europie udział stoczni Remontowa Shipbuilding SA w budowie statków wykorzystujących LNG jako paliwo. Jak przekonywał prof. Chorowski - doświadczenia zdobyte przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań opartych o wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego, będącego czynnikiem kriogenicznym o normalnej temperaturze wrzenia wynoszącej ok. –160 st. C, zadecydują o przewadze konkurencyjnej polskich stoczni w przypadku wykorzystania skroplonego wodoru, który charakteryzuje się jeszcze niższą temperaturą wrzenia wynoszącą ok. –250  st. C.

Powołanie przy FORUM OKRĘTOWYM Zespołu ds. Badań, Innowacji i Rozwoju pozwoli na konsolidację polskiego potencjału naukowego oraz doświadczeń badawczych i wdrożeniowych przemysłu stoczniowego i kooperantów, wokół nowych wyzwań wynikających z coraz bardziej restrykcyjnych regulacji oraz uwarunkowań globalnej konkurencji. Umożliwi osiągnięcie masy krytycznej pozwalającej na skuteczne formułowanie celów badawczych, rozwojowych oraz pozyskiwanie środków na wdrażanie nowych innowacyjnych rozwiązań przy równoczesnym ograniczaniu ryzyka wynikającego z zastosowań nowych, nie przetestowanych w dłuższym horyzoncie czasowym, technologii – mówił polski uczony.

Prof. Maciej Chorowski podkreślił też, że możliwe będzie nie tylko korzystanie z funduszy pomocowych, ale również uzyskanie wpływu na dedykowanie tych funduszy potrzebom firm i ośrodków związanych z przemysłem stoczniowym oraz pokrewnymi branżami. Dlatego - jak stwierdził - pierwszym zadaniem Zespołu Roboczego będzie przygotowanie interesującej dla zrzeszonych w FORUM OKRĘTOWYM podmiotów agendy badawczej i uzyskanie jej akceptacji przez polskie oraz europejskie agencje finansujące badania.

Po wystąpieniu prof. Macieja Chorowskiego, Rada Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE w głosowaniu jednogłośnie wybrała go na Przewodniczącego Zespołu Roboczego ds. Badań, Innowacji i Rozwoju.

W dalszej części spotkania, inż. Adam Niklewski z DNV-GL przedstawił stan zaawansowania i rozwoju technologii paliw alternatywnych w chwili obecnej i jej perspektywy rozwoju.

IK, GL

Zdjęcia: Sławomir Lewandowski/PORTALMORSKI.PL

-1 niby rewelacja
A było to robione w światowych stoczniach już od szeregu lat. Głównie w tym bryluje Norwegia. Ale co najważniejsze: zrobić szum i reklamę...
18 luty 2020 : 09:39 wacwac | Zgłoś
+9 Zespół ...
Dobrze że tak się stało. Zachodzi jednak pytanie dlaczego nic nie czyni rząd by przemysł okrętowy funkcjonował dobrze czemu firmy stoczniowe poza rządowe muszą to robić ?
18 luty 2020 : 09:59 Baldar | Zgłoś
+7 ekonomia i nic więcej
"Remontowa" to stocznia prywatna i państwo się w to nie wtrąca. A rząd do pozostałych polskich stoczni ze względów ekonomicznych się nie miesza. niestety taki jest trend światowy. Polska statków tańszych niż gdzie indziej,nie jest w stanie zrobić. Jedynie są maleńkie nisze w ich pozyskaniu.
18 luty 2020 : 12:54 wacwac | Zgłoś
+8 A dlaczego nie?
Prywatna, państwowa - to nie ma nic do rzeczy. Wydaje mi się, że jeżeli Forum Okrętowe wychodzi z taką inicjatywą i zaprasza do współpracy, to jest to skierowane do całego polskiego przemysłu. Tak wynika z tego, co tu napisane. Warunek jest jeden - trzeba mieć przynajmniej podstawy w projektowaniu lub budowie takich jednostek, żeby w ogóle mieć z czym podejść do tematu.
18 luty 2020 : 13:04 Romano | Zgłoś
+2 Romano zapamiętaj
Dostaje się projekt techniczny-gotowy i zatwierdzony przez tow. klasyfikacyjne. Urządzenia przychodzą z zagranicy, bo takie armator sobie życzy a do projektu dołączona jest i lista dostawców tych urządzeń. I polski przemysł okrętowy nie może "podskoczyć".
Czasem jakieś drobiazgi (mniej istotne), mogą być wprowadzone, ale po uzgodnieniu z armatorem.
18 luty 2020 : 17:30 wacwac | Zgłoś
+3 No nie do końca
To zależy. Na promie Samso FUO Rumia robiła zbiornik krio plus coldbox i była to polska dostawa. Silniki dostarczała Wartsila, ale silników nikt w Polsce nie robi (i nie będzie robić). Jednak inne komponenty i systemy napędów bezemisyjnych polskie firmy mogą projektować i robić. To kwestia kompetencji i referencji. Z armatorami też można się dogadać, przynajmniej z niektórymi.
19 luty 2020 : 07:16 Romano | Zgłoś
-5 Laudacja
Szczere gratulacje panie Profesorze.
Mam jednak poważne wątpliwości czy powyższa notatka dotyczy Pana ,czy jest to kolejna AUTOPROMOCJA pana Prezesa?
Remontowa ma wielu zwolenników, ja mam więcej wątpliwości. Były czasy offshor'ów, potem "Kormorany"
i holowniki, ostatnio płuczki spalin, a cała działalność to mieszanina nowych budów i remontów. Ciekawa mieszanina.
Jestem gorącym zwolennikiem nauki, ale nie na tym poziomie. Od pomysłu do przemysłu droga daleka, a zyski jeszcze bardziej
odległe. Szkoda, ze Polacy tak mało wiedzą o światowych meandrach przemysłu stoczniowego.
Serdecznie zachęcam do lektury "Global Dream IMO 9808986 " oraz "Siuana Arctica IMO 9854636".
Oby moja wiara nie była naiwna i nowe Forum Okrętowe przybliży fakty, a nie mity, że tylko obecne metody są słuszne.
Nie bez znaczenia będą rosnące płace, energia i materiały. Nie wiem czy stopa wody wystarczy. Odrobina pokory bezcenna.
Jeszce raz gratuluję.
19 luty 2020 : 16:55 Mieczyslaw | Zgłoś
+5 Remontowa
ma wielu zwolenników, ale też i wielu zazdrośników, co widać po powyższym wpisie. Na szczęście ta stocznia robi swoje i póki co, dobrze na tym wychodzi.
20 luty 2020 : 07:29 Zdzichu | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter