Stocznie, Statki

W pierwszej połowie 2019 r. z przeznaczeniem na złomowanie sprzedano 201 statków towarowych o łącznej nośności 2 mln ton. Aż trzy czwarte tego tonażu trafiło do stoczni złomowych Bangladeszu i Indii, przy czym większość przypadła na Bangladesz. 

Szczyt złomowania w I połowie tego roku nastąpił wcześniej w porównaniu z rokiem ubiegłym, ponieważ zmniejszała się podaż tonażu. W pierwszym półroczu 2018 r. odnotowano najwyższy poziom cen w połowie marca, wynoszący odpowiednio 470/465 USD za tonę masy statku pustego dla tankowców/masowców. W I półroczu 2019 r. odnotowano niższy i późniejszy (pod koniec kwietnia) szczyt cen na poziomie 465/460 USD za tonę masy statku pustego.

Nadpodaż tonażu w sektorze offshore, mimo niejakiego ożywienia, nadal powoduje, że transakcje związane ze złomowaniem przewyższają liczebnie nowe zamówienia stoczniowe, zmniejszając liczbę statków i obiektów offshore w eksploatacji, ale już na mniejszą skalę niż rok wcześniej. W pierwszej połowie 2019 r. zezłomowano 79 statków z tego sektora, co oznacza spadek o około 23 % w porównaniu z pierwszą połową 2018 r.

Aktywność w sektorze złomowania masowców wzrosła o około 55 % w porównaniu z pierwszą połową 2018 roku.

W sektorze małych statków do przewozu ładunków suchych (statki różnych typów) okazał się jedynym, który pozostał niezmienny pod względem liczby złomowanych statków w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W pierwszej połowie 2019 r. nastąpił znaczny wzrost złomowania kontenerowców o ok. 370 %. Całkowita ładowność statków tego typu w TEU wzrosła o ponad 100 000 w porównaniu z pierwszą połową 2018 roku.

Liczba tankowców zezłomowanych w pierwszej połowie 2018 r. była trzykrotnie większa od liczby statków tego typu skierowanych na złom w pierwszej połowie bieżącego roku.

Pozytywne perspektywy dla rynku gazowców LNG powoduje, że w sektorze tym obserwuje się obecnie znikomą liczbę statków kierowanych na złom. W I połowie tego roku złomowano jedynie dwa gazowce LNG, oba w Bangladeszu.

Zmalała też liczba złomowanych gazowców LPG - z 26 w I połowie ubiegłego roku, do zaledwie 7 w analogicznym okresie roku bieżącego, co oznacza spadek o 73 %.

Nieznacznie natomiast zmalała liczba złomowanych chłodniowców - z 20 w I połowie roku 2018, do 16 w takim samym okresie bieżącego.

Wzrost liczby aktywnych (zatrudnionych) mobilnych jednostek wiertniczych (tzw. rig count) i zwyżkujące ceny ropy spowodowały przyhamowanie aktywności złomowania w tym sektorze. Liczba takich jednostek (MODU - mobile offshore drilling units) sprzedanych na złom w I połowie tego roku spadła o połowę w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2018 r.

Złomowanie zaopatrzeniowców górnictwa morskiego (OSV) pozostaje na dość wysokim poziomie, podobnym w I półroczu 2018 i 2019 r. Jeden tylko armator Tidewater Marine skierował w I połowie 2019 r. aż 18 zaopatrzeniowców OSV.

rel (Vessels Value)

0 nie dziwota
Konsumenci hurtem przybywają do miejsc gdzie jest papu za darmochę ,więc nie trzeba im jedzenia wozić,tylko trzeba usprawnić taxi serwis do miejsc gdzie dają zjeść.Przewóz osób morzem ma wielką przyszłość przed sobą.W tym segmencie transportu złomowań nie będzie.
01 sierpień 2019 : 07:32 hihi | Zgłoś
+1 Ile
Ile kosztuje zbudowanie wycieczkowca obojętnie jakiej wielkości a zwłaszcza dużych oceanicznych domów wypoczynkowych do ceny budowy zbiornikowca czy kontenerowca
Zanim wycieczkowiec zamortyzuje się mijają lata a proste jednostki szybko się amortyzują a do tego zmiany w przepisach o ochronie środowiska zmuszają armatorów do wymiany tego typu jednostek
02 sierpień 2019 : 14:43 Filip z konopi | Zgłoś
0 duzy sektor
Kto kupuje surowiec
25 styczeń 2020 : 19:50 only kon | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3589 4.4469
EUR 4.6016 4.6946
CHF 4.4852 4.5758
GBP 5.4425 5.5525

Newsletter