Stocznie, Statki

W Damen Shipyards Galati w Rumunii rozpoczęła się budowa pierwszego przedstawiciela typoszeregu pogłębiarek do wydobywania kruszyw - Damen Marine Aggregate Dredger (MAD). Statek, który będzie wydobywać piasek i żwir z głębokości nawet 55 metrów, w trudnych warunkach panujących na Morzu Północnym, zostanie dostarczony firmie Cemex UK Marine Ltd. 

Oczekiwany okres eksploatacji takiej jednostki wynosi do 30 lat, więc dla Cemex ważnym było, aby stocznia opracowała dla nich statek przyszłościowy. Projekt to wynik szerokich badań rynkowych i konsultacji z klientem. 

Konstrukcja MAD 3500 zapewnia optymalną równowagę między ładownością i wydajnością. Przy specyficznych ograniczeniach wynikających z wielkości śluzy, ograniczających całkowitą długość statku do 103,5 metra, pogłębiarka wciąż osiąga nośność wynoszącą 7000 t i prędkość około 12 węzłów. W porównaniu do obecnego statku Cemex, Sand Heron, który zostanie zastąpiony przez nową pogłębiarkę, przekłada się to na dodatkowe 20% kruszyw, które można załadować na pokład.

Statek wyróżniać się będzie notacją klasy Lloyd’s Register ECO, dzięki ekologicznym cechom projektowo-konstrukcyjnym i wyposażenia, a także zapisem CAC-3 oferującym wysoki standard komfortu załogi.

Optymalny czas pracy wymagany przez klienta wynika z wielu funkcji. Uwzględniono zachowanie wyjątkowej dzielności morskiej, oferując komfort pracy załogi na wzburzonym morzu i zdolność do pracy w ciężkich warunkach pogodowych. Projekt zakłada zamkniętą część dziobową kadłuba, co ma chronić sprzęt pokładowy i zmniejszyć ilość wody przedostającej się do ładowni. Podejście w projektowaniu uwzględniające przyjazność statku i jego wyposażenia dla użytkowników (załogi) też przyczynia się do zwiększenia efektywnego czasu pracy pogłębiarki. Wszystkie rury czerpiące/rurociągi znajdują się ponad poziomem pokładu dla bezpieczeństwa, a także dla łatwej inspekcji. Poza tym modułowa konstrukcja zaprojektowanych i budowanych przez Damen systemów pogłębiarskich ułatwia wymianę części zużywających się w instalacji rurowej i przesiewowej.

Cemex UK jest liderem w branży materiałów budowlanych, zatrudniającym ponad 3000 pracowników, dostarczającym kruszywa, cement, beton i inne materiały budowlane. Firma już wcześniej współpracowała z Grupą Damen - powierzając Damen Shiprepair Amsterdam konserwację swoich statków.

AL, rel (Damen Shipyards Group)

Rys.: Damen Shipyards Group

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter